Възможности за финансиране на бизнеса в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 година

STZAGORA.NET

В залата на Регионалния исторически музей в Стара Загора беше представена програмата „Иновации за зелена индустрия” – една от програмните области в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периодa 2009-2014 г. Програмата има за цел подобряване на конкурентоспособността на “зелените” предприятия, включително подобряване екологосъобразността на съществуващите такива, насърчаване на зелените иновации и предприемачество. Насочена е към реализация на бизнес проекти, свързани с развитието на екологична европейска икономика.

Програмен оператор е държавната агенция „Иновация Норвегия” към Норвежкото министерство на търговията и промишлеността и норвежките областни съвети.

Над 45 представители на бизнеса и неправителствените организации от Стара Загора, Пловдив, Димитровград, Казанлък, Сливен и др. се запознаха с изискванията на програмата, допустимите дейности и разходи.

Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по програмата е 11 678 000 евро, като минималният размер на гранта е 200 хил. евро, а максималният – 1 млн. евро. С цел укрепване на двустранните отношения между Норвегия и България са осигурени средства в размер на 100 000 евро, разпределени в два фонда, които могат да бъдат използвани за:
* Подготовка на проекти (предпроектно проучване, финансов и икономически анализ, подготовка на техническа документация за кандидастване) – до 10 000 евро на проектно предложение;
* Подкрепа за пътувания – до 1 200 евро на проектно предложение

Допустими дейности по програмата са:
* Инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност; екологосъобразни продукти;
* Изграждане на капацитет в частния сектор по въпросите на околната среда;
* Наблюдение на околната среда

Допустими кандидати:
* Български частни фирми в партньорство с норвежки организации за реализация на бизнес проекти;
* Български неправителствени организации (НПО) и научно изследователски институти в партньорство с норвежки оргазицаии за изграждане на капацитет и повишаване на информираността.

Крайният срок за кандидатстване за индивидуални проекти е 15.04.2013 год., 12.00 ч. норвежко време.

Крайните срокове за кандидатстване по фондовете за двустранни отношения са:
* 31.01.2013 г., 12.00 ч. норвежко време за фонда за подготовка на проекти.
* 15.03.2013 г., 12.00 ч. норвежко време, за фонда за подкрепа за пътувания

Повече информация за програма „Иновации за зелена индустрия” може да намерите на http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/, а обява за набиране на проектни предложения и насоки за кандидатстване – на http://eufunds.bg/bg/page/928.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
*gerb

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн