Кметът Живко Тодоров настоява пред РИОСВ за по-голяма прозрачност при събирането и предоставянето на информация относно замърсяването на въздуха

STZAGORA.NET

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров изпрати днес писмо до директора на РИОСВ Пенка Начева относно превишаването на средночасовата норма на азотен диоксид в атмосферния въздух на Стара Загора, регистрирано от Автоматичната измервателна станция “Зеления клин”, и необходимостта от по-голяма прозрачност относно събирането и представянето на информация.

„След проведена с Вас среща на 12.11.20112 г. относно регистрираните превишения на средночасовата норма на азотен диоксид в атмосферния въздух на Стара Загора и писмо на Община Стара Загора с молба за съдействие за установяване на причините, получихме от Вас писмо с изразено становище, че основен източник на замърсяването на атмосферния въздух с азотен диоксид е автомобилният транспорт, при съчетание с неблагоприятни за разсейване метеорологични фактори. Независимо от предприетите от страна на Община Стара Загора мерки по плана за действие за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух с азотен диоксид, продължават превишенията на средночасовата норма на този показател”, се казва в писмото.

„Като компетентен орган, разполагащ с необходимия ресурс за прогнозиране и оценка на състоянието на качеството на атмосферния въздух, следва да информирате по подходящ начин както обществеността, така и Община Стара Загора за всички потенциални рискове от замърсяване, отчетени от системата за ранно предизвестяване”, пише кметът.

В писмото се подчертава още, че е необходимо населението и Община Стара Загора да бъдат информирани предварително, когато модулът прогнозира възможност за замърсяване на въздуха вследствие на инверсионни и неблагоприятни за разсейване на атмосферните замърсители метеорологични процеси. Община Стара Загора предоставя непрекъснато получената актуална информация чрез интернет базираната система за контрол на качеството на атмосферния въздух на www.starazagora.bg.

Б.Р.: Със застудяването на времето и падането на мъгла рязко се повиши концентрацията на азотен диоксид във въздуха на Стара Загора. От 18.00 часа снощи до 07.00 часа тази сутрин пределно допустимата средночасова концентрация от 200 микрограма на куб.м въздух е превишена в 12 последователни часа, без периода от 20.00 до 21.00 ч. Според графиката от 23.00 до 24.00 ч. дори е бил достигнат аларменият праг от 400 мкг/куб.м. Днес през деня обгазяване няма, като стойностите са около 50 мкг/куб.м.
*svz

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн