EVN България и „Български пощи” ЕАД откриват още 18 каси за плащане на тока в населени места от Старозагорска област

STZAGORA.NET
От 1 септември 2012 г. се откриват нови каси за заплащане на консумирана електроенергия към EVN България. Новите каси са общо 23 на брой и са разположени в пощенски станции в области Стара Загора, Ямбол и Сливен.

Новооткритите каси се намират както следва:

* В Област Стара Загора – с.Бял извор, с.Калояновец, с.Старозагорски бани, с. Бъдеще, с. Богомилово, с. Хрищени, с. Коларово, с. Знаменосец, с. Обручище, с. Трояново, с. Горно Сахране, с. Тъжа, с. Паничерево, с. Копринка, с. Бузовград, гр. Бр. Даскалови, с. Оризово, с. Зетьово;

* В Област Ямбол – с. Болярско, с. Бояджик, с. Козарево, с. Кирилово;

* В Област Сливен – пощенска станция гр. Сливен център.

Oткриването на нови каси е в резултат на съвместното сътрудничество между EVN България и „Български пощи” ЕАД. Само от началото на 2012 г. в Югоизточна България са разкрити общо 219 нови каси за консумирана енергия.

Като част от стремежа на EVN България за максимална близост до клиента е и кампанията “Съюз с коректния клиент”. Нейна основна цел е да се защитят принципите за равно отношение към всички клиенти на дружеството, като се гарантира снабдяването с електроенергия на всички, които редовно заплащат консумираната от тях енергия. Програмата цели и предотвратяване на допълнителни разходи за клиентите за възстановяване на електричеството.
*

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн