Дружествата на ЕВН България – “Електроразпределение” и “Електроснабдяване” – с 50 млн. лв. печалба за полугодието на 2012 г.

STZAGORA.NET
Общо с 50 163 040 лв. печалба завършиха второто тримесечие на 2012 г. двете дружества – “ЕВН България Електроразпределение” АД и “ЕВН България Електроснабдяване” АД, съобщиха от пресцентъра им. Поотделно резултатите са както следва:

За периода януари-юни 2012 г. “ЕВН България Електроразпределение” АД е реализирало приходи в размер на 174 904 266,45 лева от пренос по разпределителната мрежа. В резултат общата нетна печалба за посочения период е 41 264 750 лева.

“ЕВН България Електроразпределение” АД е дружество с основна дейност развитие, поддръжка и експлоатация на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България. За периода от 2005 г. досега дружеството е вложило над 900 милиона лева в инвестиции и ремонти по мрежата.

“ЕВН България Електроснабдяване” АД е реализирало за периода януари-юни 2012 г. приходи в размер на 333 896 032 лева от продажби на електрическа енергия. В резултат общата нетна печалба за посочения период е 8 898 290 лева.

“ЕВН България Електроснабдяване” АД е електроснабдително дружество в Югоизточна България, доставящо електрическа енергия на повече от 1,5 милиона клиенти и свързаните с нея услуги.  
*социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн