70% от провeрените аптеки, дрогерии и складове – с нарушения

STZAGORA.NET
21 000 лв. санкции са наложени от Изпълнителната агенция по лекарствата след извършени 12 инспекции на аптеки, дрогерии и аптечни складове в Старозагорска област. Проверките са реализирани от януари до края на юни т.г. В 70% от проверените обекти са установени нарушения по ЗЛПХМ и подзаконовата нормативна уредба.

От Изпълнителната агенция по лекарствата съобщиха за медията ни, че най-масово констатираните нарушения са: лекарствени продукти с изтекъл срок на годност се съхраняват в общия ред на съхранение на лекарствените продукти; неправилно отпускане на лекарствени продукти с режим на отпускане “по лекарско предписание”.

На територията на областта е установен и един обект за търговия на дребно с лекарствени продукти без разрешение за дейност. Издадена е заповед за неговото спиране, в съответствие с нормативните изисквания.

На територията на областта не е установена наличност от фалшиви лекарствени продукти, съобщават още от Агенцията.

Добрина СЛАВОВА
*

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн