Лятна програма – Библиотека „Родина” (15 юни–31 август 2012). Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!

STZAGORA.NET
Понеделник – петък:
Творческо ателие “Сръчни ръце” (от 9 до 17 часа)
* Рисуване
* Моделиране – изработване от пластилин, глина, цветна хартия и др. материали на различни предмети, фигурки, композиции; изработване на подаръци за приятели,…

* „Четенето е лесно и забавно”.  Лятна читалня в двора на библиотеката
* Интелектуални и подвижни игри на открито
* Творчески конкурси
* Киносалон „Мечо пух” (от 15 до 17 часа)

Всеки понеделник: Издаване на Информационен вестник – Интересни факти и събития от различни области на знанието и културата, от дейностите в библиотеката

Всеки вторник: Искам всичко да зная за здравето и околната среда (от 11 часа)

Всяка сряда: Екскурзии и пътешествия с книга – Конкурси, викторини, игри, … (от 9 до 17 часа)

Всеки четвъртък: Мастер-клас/Опознай професиите – Срещи с артисти, художници, фотографи, музиканти, певци, …; с представители на различни професии (от 11 часа)

Всеки петък: Петъчни четения – Деца четат на деца, верижни четения, конкурси за най-добър четец, … (от 9 до 17 часа)

Ваканция в библиотеката – 2012
Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!


Чрез своите прояви през лятната ваканция Детският отдел на библиотека „Родина” се стреми не само да популяризира книгата и четенето сред децата, но и да подпомага и стимулира тяхното творческо развитие, интереса на малките читатели към научните постижения, усета им за възприемане на изкуството.

Работата на клубовете „Приятели на книгата” и „Приятели на библиотеката” през лятната ваканция включва:

1. Ателие „Сръчни ръце”
- Рисуване
- Моделиране – изработване от пластилин, глина, цветна хартия и др. материали на различни предмети, фигурки, композиции, изработване на подаръци за приятели…

2. Издаване на „Информационен вестник” с рубрики:

- „ Знаете ли, че ….”
- „Аз предлагам…” теми за споделяне, обсъждане за дискусионна секция.
- „Нашето творчество”: литературни творби, есета, най – добрите рисунки за седмицата и др.
- „Лято 2012”: преживявания, впечатления от ваканционните пътешествия.
- „Любима книга”: илюстрации, рецензии на прочетени книги
- „Да се посмеем заедно”: интересни събития и факти от живота на известни автори и за произведенията им.
- „Забавни факти”: забавни моменти, случки в различни области на науката и знанието.

3. „Екскурзии и пътешествия с книга” – работа на клуба „Доктор Многознамус” в три секции:

- „Екскурзии и пътешествия”: пътешествия по света, запознаване с чудесата на природата, любопитни факти за много страни и континенти чрез викторини, конкурси, забавления и игри.
- „Пътешествие по картата на града” – Историческите забележителности на Стара Загора”: Откриване на исторически обекти на карта, търсене на информация за тях в книжни и електронни носители на информация, съставяне на постери и презентации за определен обект, посещение на тези места.
- Дискусионна секция – чрез споделяне на своите мнения по различни теми, участниците в дискусиите ще намират отговори на своите въпроси: Какво е да си вежлив?, Аз добър ли съм?, Имам ли приятели? и др.) -

4. „Искам всичко да зная…” – съвместна обучителна програма с РЗИ Стара Загора за разширяване на здравните знания на децата, за изграждане на позитивни нагласи и умения за природосъобразен живот. Темите Околна среда и здраве, Тютюнопушене, Алкохол, Наркотици, Здравословно хранене, Двигателна активност и Взаимоотношения в семейството ще бъдат представени в интерактивни занимания, чрез аудиовизуални материали, игри, викторини…

5. „Мастер – клас”/”Опознай професиите” – срещи с творци от различни сфери на изкуството. (художници, артисти, поети, дизайнери, музиканти, балетисти, фотографи…) с представители на различни професии, които чрез своите разкази и съвети, ще помогнат на малките деца в преодоляването на различни ситуации, които ги придружават по пътя на тяхното израстване (пожарникар, общински полицай, пътен полицай, ландшафтен архитект, психолог…)

6. „Петъчни четения”- четене на глас на предпочитани от децата книги, деца четат на деца, верижни четения, конкурси за най-добър четец, …

7. Организиране на „Летни празници” (в края на всеки месец)
- „Красотата на България” (юни)
- „Фестивал за многознайковци” (юли)
- „ Довиждане ваканция, здравей училище“ (август)

„Четенето е лесно и забавно” (през цялата ваканция)
Насърчаване прочитането на книгите от задължителната литература чрез различни конкурси, игри, състезания. Най-добре представилите се да бъдат наградени със специални свидетелства.

Конкурси по рисуване (през цялата ваканция)
- „Красотата на природата”
- „Приказки без край”
- „История на България в рисунки, фотоси, илюстрации” – конкурс по изработване на постери, отразяващи важни исторически дати и събития от българската история.

Творчески конкурси :
- „Продължи вълшебството”. Коя от приказните истории биха искали да доразкажат малките творци? Къде искат да заведат своите любими герои?
- „Моето родословно дърво” – мини изследване на децата за своите предци, история на своето семейство с цел опознаване на роднините и родината. –

Фотоателие
Желаещите да участват в това ателие ще получат основни знания за цифровата фотография, ще се научат да откриват интересни гледки и обекти. Снимките на децата да бъдат представени в началото на м. септември в изложба. Основни категории: Смешки; Пейзажи; Животни; Хора

Буккросинг ( BookCrossing )
С тази все още не много известна форма на работа с читатели ДО ще се стреми да поощрява и да популяризира четенето на книгите сред детската аудитория. Чрез тази нестандартна проява читателите на ДО ще имат възможност да разменят книги, да намерят четиво, което би им допаднало най – много…

Портфолио (последната седмица на м. юни, юли и август)
През последните години термина „портфолио“ навлезе почти във всички сфери на нашето съвремие. В образователната система това е иновационна технология, която позволява на учениците да развиват такива качества като: инициативност, творчество, самостоятелност, компетентност. Как може ДО да приложи тази форма на работа с деца? Портфолиото на читателя ще представлява информация и материали за самия него и за дейностите, които е осъществил, или в които се е включил през лятната ваканция в библиотеката (Визитна картичка – снимки, рисунки, дневник… Моите постижения – снимки, рисунки, ксерокопия на статии, анотации към книги…)
Целта на тази нова практика е възпитаване на интерес към всички инициативи на библиотеката, насочени към приобщаване на малките читатели към книгата и четенето, инициативи, които развиват творчество, формират умения и способност за самостоятелна работа, възпитаване на желание за участия в различни прояви, развиване на творческия потенциал на децата.
При прилагане на тази инициатива ще се спазват следните принципи: доброволност и активна помощ от страна на библиотекаря.

Бенефис на читателя (първата седмица на м. юли, август и септември).
В библиотечната практика целта на “Бенефиса“ е да се вдигне нивото и престижа на четенето сред подрастващите. “Бенефис на читателя“ в библиотеката е празник за най-активните читатели. Освен, че тези деца ще бъдат награждавани, те ще имат възможност и да организират изложби на своите любими книги, да разкажат за своите читателски интереси пред публика и да приемат поздравления от другите читатели и гости на библиотеката. –

Помогни на библиотекаря (доброволчески отряд): подреждане на фонда, грижи за градината, подлепване на книги и събиране на невърнати книги от закъснели читатели.

Библиотека «Родина» – Детски отдел
ул. Българско опълчение № 69
Регистрира и обслужва читатели до 14-годишна възраст в заемна и читалня.
Работно време
понеделник – петък
от 9.00 ч. до 18:00 ч.
тел.: 042 620 136
http://www.rodina-bg.org/dete/
e-mail: priateli@rodina-bg.org

*

viknoeсподели ме

Напишете коментар


echo
Copyright © 2019 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн