Чирпан: Кичка Петкова и Стайко Генов коментираха актуални за общината въпроси

STZAGORA.NET

Кичка Петкова

Кметът на община Чирпан Кичка Петкова и зам.-кметът Стайко Генов коментираха днес пред медиите в града теми и въпроси, по които Общинският съвет взе решения на последното си съвещание миналия четвъртък (29 март).

Относно определянето на терени за провеждане на пазари за селскостопански и промишлени стоки в града: Докладната е внесена от кмета на Общината, продиктувана от недоволството както на жителите на Чирпан, така и на общинското ръководство за това, че търговци разполагат свои маси със стоки на нерегламентирани за това места. Общинският съвет единодушно взе решение да се определят три терена в града, като единият е собственост на НАРКООП Чирпан, а останалите два – на Комплексния търговски център. От тази седмица търговците не бива да излизат извън рамките на тези терени, а ако евентуално това се случи, вече ще бъдат санкционирани. Община Чирпан със съдействието и на Районно управление „Полиция” ще следят за изпълнението на това решение.

Стайко Генов

Относно промяната в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги: Промяната засяга такса смет единствено и само за юридическите лица и фирми на територията на общината. Тъй като размерът на данъчната оценка на сградите се увеличи значително, такса смет, която се изчислява въз основа на тази оценка, също скочи. За да бъдат максимално облекчени собствениците на фирми, Общината дава възможност тази такса да се определя спрямо количеството битови отпадъци, а не спрямо данъчната оценка. Но голяма част от юридическите лица и фирми не са подали своите декларации в определения срок и затова местната власт взе решение да се увеличи срокът за подаване до 31.05.2012г.

Променен бе и списъкът с капиталовите разходи. Тъй като през последния месец бе извършен ремонт на канализационната мрежа в Медицински център „Д-р Николай Тошев” и сумата бе значителна, общинското ръководство внесе докладна записка, с която предложи дадените средства да се включат в капиталовите разходи, както и да се ремонтира и възобнови дейността на градската тоалетна в централния парк. Решението бе гласувано от чирпанските съветници. Кандидатстването по два проекта чрез Местната инициативна група отпада и по този начин разходите ще бъдат заменени, а няма да бъдат допълнителни за общината.

Промяна бе гласувана и за началните наемни цени за земи общинска собственост. Сумите се актуализираха, тъй като не бяха променяни от години и бяха твърде ниски. Сега вече при сключването на договори с нови наематели ще бъдат вписвани по-високите цени за наем.

Днес е последният ден, в който може да се подават документи за кандидатстване по фонд „Козлодуй” и община Чирпан ще се възползва от възможността, която дава Министерството на икономиката, коментира зам.-кметът Стайко Генов. Чрез този проект ще се предприемат енергоефективни мерки в един от павилионите на Многопрофилна болница за активно лечение „Чирпан” (сградата на Вътрешно и Родилно отделение). Там ще бъдат подменени дограмата, електрическата система, осветителните тела и др. Ще се извърши ремонт и на таваните, като ще се поднови и отоплителната система с нов котел и радиатори, които ще бъдат захранвани с газ, като така ще се използва ефективно газификацията на болницата. Проектът е на обща стойност над 700 000 лв.

Относно пролетното подновяване на уличната маркировка и кърпежите: Тази година почистването, подновяването и кърпежите на градските пътища ще започне след Великден заради променливото време, конкретизира Кичка Петкова.

Преди това обаче Комисията по безопасност на движението ще обсъди обходен маршрут за преминаването на автомобили, тъй като се предвижда част от главната улица „Янко Иванов” да се определи за пешеходна зона, както и да се обсъдят нови места, предназначени за паркинги. Част от тях може да бъдат и платени, но така ще се въведе ред и ще бъде преустановено нерегламентираното паркиране по тротоари и в забранени зони. Първото заседание на комисията ще бъде още този четвъртък (5 април).

Засегнат бе и въпросът за наети лица, които се обучават по проект, спечелен от община Чирпан, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013. Кичка Петкова уточни, че обучението е стартирало и 28 човека се квалифицират за озеленители и строители. 12 души ще останат да работят в общината и ще се грижат за детските градини и централната градска част, а строителите ще започнат своята работа от 1 май. Ще бъдат обновени плочите по тротоарите на част от главните улици в града, а по улица „Димитър Благоев”, по която до момента липсва тротоар, ще бъде изграден такъв.

На въпроси кога ще бъде внесен за одобрение от Общинския съвет новият общ устройствен план на града и не е ли срокът до края на март и евентуално неговото забавяне няма ли да попречи при кандидатстването на проекти, общинското ръководство отговори, че общия устройствен план най-вероятно ще бъде внесен за одобрение още на следващото заседание. „Това в никакъв случай не е предпоставка да не можем да кандидатстваме по проекти”, категоричен бе зам.-кметът Стайко Генов.

Медии потърсиха отговор от общинското ръководство и относно референдума в село Яворово. Засега има само заповед от областния управител на Стара Загора, в която се посочва дата за референдум, но не са утвърдени нито избирателните книжа, нито план-сметка. Кметът на общината каза още, че миналата седмица е водила разговор с Областна администрация Стара Загора по този въпрос, но конкретни решения не са взети. Община Чирпан изиска единствено списъците за поименното гласуване, но и тях ги няма още, допълни Кичка Петкова. Ако Областната администрация не определи избирателните книжа и план-сметка в най-скоро време, може би датата отново ще бъде отложена и променена, допълни зам.кметът. „Трябва да се обмислят добре положителните и отрицателните страни на референдума. Опасявам се, че много от жителите на селото не са наясно какви негативни промени ще им донесе преминаването им към община Стара Загора – като например смяна на лични карти, по-високи данъци и пр. Тези неща много добре трябва да се обсъдят и помислят, за да не решат след време отново да проведат референдум”, коментира кметът Петкова.

Стана дума и за лицата, които все още не са погасили старите си данъчни задължения към Общината в размер на общо 400 000 лева. На всички недобросъвестни платци ще им бъдат изпратени покани и община Чирпан ще ги прикани доброволно да погасят своите задължения. Ако това не помогне, сумите ще бъдат изискани и събрани по други начини. За момента няма да се обявяват публично имената на фирми, физически лица и други нередовни платци, но ако е нужно, и това ще се случи, увери Стайко Генов.
*


споделяне във facebook


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн