Старейшините решиха: С 10 лева се увеличават таксите за детските градини в Стара Загора

STZAGORA.NET
С 36 гласа “за”, 3 “против” и 10 “въздържал се” Общинският съвет на Община Стара Загора прие Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. С документа се определят в детайли абсолютно всички цени на извършваните услуги от общинските структури на територията на общината.

Таксата на децата в детските градини се увеличава с 10 лева, като досегашната 40 лв. става 50, а за обединените заведения – от 45 лв. става 55 лв. И в двата случая 15 лева ще бъде постоянна такса, независимо дали детето е посещавало градинката през целия месец, или не.

Определена е и годишна такса за куче (което вече се нарича компаньон) от 24 лева.

Платеният паркинг за 1 час за лек автомобил е 1.20 лв.; за 12 ч – 7.20 лв.; за 24 ч – 14.40 лв.

За наемане на Синдикалния дом за концерт и шоу-програма наемът е 480 лв.; за Операта – за 7 часа – 2000 лв.

Фиксирани са глобите за отсичане на дърво до 5 м височина – 50 лв., над 5 м – 150 лв.; за екзотични дървета – кипарис, гинко, кедър и пр. – 300 лв.; за орех – 300 лв.; за унищожаване на тревни площи – 1000 лв. за декар, и т.н.

Наредбата предизвика доста полемика по време на заседанието.

Кметът Живко Тодоров, който е вносител на точката, уточни, че всъщност се завишават само онези такси и цени, от които в противен случай общинският бюджет би пострадал. Направени са някои належащи промени, без с това да се утежнява джобът на гражданите. “Наредбата е справедлива и помага на малкия и средния бизнес – уточни градоначалникът. – Намалява се таксата за търговия на очила, вестници, книги и списания. Таксата за изнесена консумация пред заведенията е много по-ниска от големите и близки на Стара Загора градове. Определени групи от хора се освобождават от заплащане на битови отпадъци. Най-ниски са таксите ни и в детските ясли и градини, като напълно или частично са освободени големи групи деца.”

Сметките показват, че със събираните такси от детските заведения Общината си възвръща под половината от действителните разходи. Освен това неизбежното повишаване на цената на ел.енергията сериозно ще утежни бюджета.

Председателят на червената опозиция Илия Златев опонира на аргументите на общинската администрация, като я обвини, че с този подход се превръща в търговско дружество. Той направи предложения за отпадане на такса за отпадъци там, където не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване; да отпадне таксата от хора, които не живеят целогодишно в имотите си, както и такива, които имат незастроени имоти.

Златев изрази становището на групата на БСП против увеличаване на таксите в детските градини, таксите за технически и административни услуги.

Темата продължиха и други общински съветници от опозицията, но при гласуването предложенията им не бяха приети.

Росица РАНЧЕВА
*

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн