Фирмите без дейност също подават корпоративни декларации

STZAGORA.NET
Остават три работни дни до крайният срок за подаване на корпоративните декларации. Напомняме на всички собственици и управители на фирми, които не са извършвали дейност през 2011г., че също са задължени да подадат данъчна декларация по образец 1010а. Те не подават празен годишен отчет за дейността, а само декларация за неактивност в териториалното подразделение на статистиката.

Глобите за неподадени в срок декларации, включително на лица, които не са упражнявали дейност през годината, са от 500 до 3000 лв., а за деклариране на неверни данни и неподадени приложения – от 100 до 1000 лв.

Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2011г. се подава заедно с годишния отчет за дейността до 2 април 2012 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За дружествата, изпратили корпоративната декларация по интернет, подписана с електронен подпис е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Фирмите избират къде да подадат годишния отчет за дейността. Вариантите са по електронен път към Националния статистически институт, подписани с електронен подпис, или в Офис на НАП, но на хартиен носител.

Общо 7995 са подадените декларации за облагане с корпоративни данъци към Офиса на НАП в Стара Загора до днес 28 март. 4229 фирмите са предпочели да изпратят годишните си декларации по Интернет. Същите ще могат да ползват и процента отстъпка, ако внесат дължимия корпоративен данък в срок.

Декларациите за облагане с корпоративни данъци се подават лично от данъчно задължените лица или от упълномощен представител в офисите на НАП по регистрация, по пощата с обратна разписка или по интернет. Повече информация може да бъде намерена на сайта на НАП: www.nap.bg и да бъде получена на телефона на информационния център: 0 700 18 700, на цената на градски разговор.
*

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн