Казанлък: Момчил Кънчев се представи най-добре в конкурса за директор на Исторически музей “Искра”

STZAGORA.NET
Със Заповед № 308/28.02.2012 г. на кмета на община Казанлък бе определена комисия за провеждане на конкурса за избор на директор на Исторически музей „Искра”. За председател бе определен Петър Косев – зам.-кмет на общината, а за членове Сребра Касева – началник-отдел „Култура и туризъм”; Адриана Тенева – началник-отдел „ПНО и ЧР”; Иванка Русенова – младши юрисконсулт в общината; Аксиния Бутева – главен експерт в отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства” при дирекция „Културно наследство” в Министерство на културата; доц.д-р Светла Димитрова – директор на РИМ-Стара Загора, и Георги Кюпчуков – директор на РИМ-Сливен.

След проведения на 15 март 2012 г. втори етап на конкурса – защита на концепция и събеседване с четиримата кандидати за длъжността, комисията класира кандидатите, както следва: с най-голям брой точки е Момчил Маринов Кънчев, следван от Чавдар Костадинов Ангелов, Красимира Стефанова Стефанова – Георгиева и Иво Христов Косев.
*nocсоциални мрежи

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн