Анализ: България трудно ще достигне средно европейското равнище, защото е в периферията на ЕС

MEGA COMMUNICATION LTD/STZAGORA.NET

Като регионална уявимост ние сме в значително по-лошо положение от която и да е друга страна-членка, смятат икономистите на БАН

България трудно би достигнала средно европейското равнище, защото потенциалът за развитие на една страна до голяма степен се обуславя от нейната икономическа структура. Дори да приемем, че тя не се различава от средната за ЕС, то производителността на труда ни пак би била с около 50% по-ниска от тази на страните-членки. Достигането на средно европейското равнище означава да сме близо до Франция, а зад нас да са Чехия и Унгария, което практически не е възможно, заяви проф. д-р Стоян Тотев по време на публичната си лекция в Института за икономически изследвания на БАН на тема: „Регионално развитие и конвергенция – европейски, балкански и национални измерения”. Дискусията се проведе в рамките на научния семинар „Агора”, в който от 2 години се обменят мнения на изследователите от различни секции на института.

Според проф. Тотев анализът на различните теоретични постановки за икономическо сближаване показва, че най-приемлива и подходяща за развитието на страните от ЕС е тази за клубната конвергенция. При нея държави и региони с близки начални условия проявяват тенденция към изравняване на доходите на населението, производителността на труда или конкурентоспособност.

В същото време равнището на икономическото развитие и особено географското положение на страните увеличават различията между Север-Юг или център-периферия. Така, следствие на интеграционните процеси и икономическите взаимоотношения може да се наблюдава едно ново разделение на Европа, където балканските страни да формират новата европейска икономическа периферия.

В обозримо бъдеще не може да се очаква този регион, в това число и България, да пречупят формиралата се вече тенденция – да бъдат с най-слабите икономически показатели, смята проф. Тотев. Според него структурната адаптация на балканските страни се очаква да продължи, като различията със средните показатели за ЕС вероятно ще останат високи. Факт е, че страната ни, заедно с Румъния, се различава по своята конкурентоспособност спрямо страните новите членки от Централна Европа. Отделно, като икономическа структура, Балканският регион е с по-ниски показатели и от тези на изоставащия Юг на ЕС-15 – Португалия, Испания и Италия.

Процесът на нарастване на регионалните различия у нас е неизбежен, както неизбежни са и социално-икономически проблеми, съпътстващи регионалната дивергенция, подчерта проф. Тотев. Колкото по-рано тези процеси се изучат и осмислят, толкова по-ефективни решения могат да се търсят за преодоляване или поне за смекчаване на нежеланите икономически и социални последствия в ЕС, смята той.

В доклада на Европейската комисия за предизвикателствата, пред които ще се изправят регионите през 2020 г., е оценено устойчивото им развитие следствие на глобализацията, интеграционните и демографски процеси, изменението на климата и енергийното обезпечаване.

Устойчивостта е измерена чрез изчисляване на т.нар. „индекс на уязвимост“, като данните за България по региони драстично се различават от тези на всички останали страни-членки, стана ясно от дискусията. Данните показват, че по отношение на регионалната си уявимост ние сме в значително по-лошо положение от която и да е друга страна на ЕС. Средният индекс на България по скалата от 1 до 100 е 82,8, докато за Германия той е 41,3, за Румъния – 53,0, за Унгария – 50,7, а за Дания – почти 6 пъти по-нисък от нашия – 14,2.

За сметка на това благоприятното геостратегическото положение определя България като страна със сериозен потенциал да играе водеща роля при развитието на трансграничното сътрудничество на Балканския полуостров, смятат икономистите на БАН.
-

бутони за споделяне

1 коментар on “Анализ: България трудно ще достигне средно европейското равнище, защото е в периферията на ЕС”

  • denica wrote on 11 декември, 2012, 11:37

    vie   ste   pravi


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн