Гълъбово бе обгазено със серен диоксид

STZAGORA.NET
РИОСВ-Стара Загора информира този следобед гражданите на Гълъбово да не напускат жилищните или работните помещения, да затворят плътно прозорците на стаите и да се избягва физическа дейност на открито. Препоръчителните мерки трябваше да се вземат от населението, тъй като в 14:00, 15:00 и 16:00 часа концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух превишиха алармения праг от концентрации над 500 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух в три последователни часа.

Измерени са следните нива на серен диокисд от пункта, разположен в централната част на Гълъбово:

- В 14:00 часа – 3,40 пъти пределнодопустимата концентрация;
- В 15:00 часа – 2,94 пъти пределнодопустимата концентрация;
- В 16:00 часа – 2,60 пъти пределнодопустимата концентрация.

Източник на емисии на серен диоксид са топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица-изток”. Незабавно, още след регистриране на първата надпрагова концентрация на серен диоксид, бе направено предписание до операторите на топлоелектрическите централи да докладват за работата на горивните инсталации и степента на ефективност на пречиствателните съоръжения.

РИОСВ-Стара Загора информира отговорните институции от град Гълъбово и региона за необходимостта от привеждане в действие на Оперативния план за опазване здравето на населението.

Данните, които постъпват в Регионалната инспекция в Стара Загора от останалите пунктове за мониторинг на въздуха в Старозагорска област, не показват превишаване на нормите по показател серен диоксид, както и на другите контролирани показатели.

Чувствителна група при превишаване на нивата на серен диоксид са: деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.
При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система –лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на серен диоксид в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.
-

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн