Пазарни цени на жилищата в Стара Загора за третото тримесечие на 2011 година*

STZAGORA.NET
Средната пазарна цена на жилищата в Стара Загора през третото тримесечие на 2011 г е 860,68 лв./кв.м. Тя е намаляла спрямо второто тримесечие с 2,3%, а спрямо третото тримесечие на 2010 г (т.е. за една година) с 4,5%.

Намаление на цените са регистрирани общо в 20 областни града на страната, като по-значително е в Смолян – с 4,7%, в Ямбол – с 4,2% и в Плевен – с 3,7%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите 8 областни града, най-значително от които (около 2%) – в Бургас и Пловдив.

Стара Загора е един от шесте областни града в страната с най-високи средни цени на продадени през третото тримесечие на 2011 г. съществуващи жилища. Най-ниски са цените на жилищата в областните градове Видин, Кюстендил и Габрово – съответно 576,59, 553,77 и 524,17 лв./кв.м.
__________
* Предоставените данни отразяват изменението на пазарните цени на съществуващите жилища – апартаменти, като се изключват новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища. Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.

ТСБ–Стара Загора,
Маруся ПЕТРОВА

-

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн