„Въглищната промишленост в Европа 2011 г.” – нов доклад на EURACOAL

STZAGORA.NET

Ян Брезина (вдясно) и Фил Гарнър от UK COAL plc., вицепрезидент на EURACOAL, на представянето на новата брошура на EURACOAL „Въглищната промишленост в Европа 2011 г.” в Европейския парламент, Брюксел, 6 октомври 2011 г. (Снимка © EURACOAL, 2011)

В Европейския парламент в Брюксел EURACOAL представи ново издание на „Въглищната промишленост в Европа ’2011 г.” на закуска с домакинството на чешкия член на Европейския парламент Ян Брезина.

Фил Гарнър, вицепрезидент на EURACOAL, каза на представянето, че една конкурентоспособна европейска въглищна промишленост поддържа конкурентни цени на електричеството. „Те са стимулът за икономически растеж и благосъстояние на гражданите на ЕС”, добави той.

На 80-те страници на доклада читателите ще намерят информация за въглищната промишленост във всички 27 държави-членове на ЕС и в Енергийната общност в Европа: от Португалия на запад до Украйна на изток и от Финландия на север до Турция на юг, много от тях представени сред 35-те члена на EURACOAL от 20 държави. Публикувани са актуални статистики за ресурсите и запасите от въглища, добива и консумацията на въглища, търговията с въглища и производството на електричество от въглища.

За първи път е включен раздел, в който по-ясно да се вижда как използването на европейските въглища се вмества в общата световна картина на постоянно повишаващото се потребление на въглища, тъй като развиващите се държави разчитат все повече на тях за електрифициране на бързо разрастващите се икономики. Докладът също така разглежда връзките между енергийната политика, изследователската и развойна дейност, опазването на климата и социално-икономическото развитие в рамките на европейската политика.

В увода си президентът на EURACOAL д-р Хартмут Цайс отбелязва, че ако искаме през идните десетилетия да развиваме сигурна, конкурентна и устойчива енергийна система, е нужно открито и честно да се обсъжда енергийната политика. Той приканва участниците да дадат своя принос за един диалог с EURACOAL по въпросите на въглищата и енергетиката като цяло. Гюнтер Х. Йотингер, европейски комисар по въпросите на енергетиката, пише в своя увод, че подобен диалог е важна част от изковаването на европейската политика, като в същото време отбелязва, че „пред нас има сериозни предизвикателства в търсенето на още по-сигурна и устойчива енергия на конкурентни цени.” Той се изказва положително за EURACOAL за това, че са подготвили подробен доклад, който ще вдъхнови обсъждането.

На представянето на доклада Ян Брезина изрази становището си, че Европа трябва да експлоатира своите местни въглищни запаси. Той се изказа срещу една политика за климата която изолира ЕС, и в подкрепа на въгледобив който не вреди на околната среда и инвестиции в електроцентрали с висок КПД. Г-н Гарнър се съгласи и отбеляза, че в Европейския парламент и в европейските столици въглищната промишленост не бива да се страхува да обясни важната роля която въглищата играят за осигуряване на икономическата конкурентоспособност и енергийната сигурност при прехода към нисковъглеродно бъдеще.

* * *

• Въглищата задоволяват близо една трета от търсенето на енергия в света (27%), на второ място след суровия нефт (33%).

• ЕС консумира около 720 млн.т въглища ежегодно, 10% от общо 7230 млн.т, използвани в света. Китай е най-големият потребител на въглища (3320 млн.т), следвана от САЩ (960 млн.т).

• Въглищата са гориво №1 за производство на електричество: 27% от потреблението на електричество в ЕС е от въглища, а в световен мащаб – 41%.

• Добивът на 530 млн.т местни въглища дава сигурност на доставките и носи добавена стойност за икономиката на ЕС.

 • Повече от 255 000 души са пряко заети във въглищната промишленост в ЕС, като ежегодно доставят гориво на стойност 27 млрд. евро.

• Законодателството на ЕС гарантира това, че някои от най-чистите и с най-голям КПД електроцентрали на въглища са в европейски държави. Например електроцентрала Nordjyllandsv?rket в Дания където половината от електричеството е от

въглища, всички те внос от един конкурентен световен пазар.

• Инвестиране в нови електроцентрали на въглища с до 30% по-висок КПД от този на много от съществуващите намалява емисиите на СО2 с много по-малко разходи и с по-голяма сигурност от всяка друга алтернатива.

• Планиране на бъдеще с по-ниски нива на емисиите означава, че новите електроцентрали на въглища и на газ трябва да бъдат изградени с достатъчно пространство за улавяне на СО2, за да бъдат модернизирани, и с определяне на евентуален маршрут за съхранение на СО2. След като технологията за УСВ се докаже в широк мащаб и стане достъпна за използване с търговски цели, може да се премине към модернизирането.

• Кръглата маса за въглищата в Европейския парламент е непартийна политическа групировка от членове на Европейския парламент с интерес към въглищата.

• „Мини Марица-изток” ЕАД е член основател на европейската асоциация за въглища и лигнити (EURACOAL) от създаването й през 2002 г. За периода си на членство, дружеството е изградило авторитет и репутация на динамичен, коректен и сигурен партньор на останалите членове. До януари 2010 г. въгледобивното дружество разработващо източно-маришкото въглищно находище беше единствената българска фирма членуваща в престижната европейска организация.

• Първото посещение на новия генерален секретар на асоциацията Брайън Рикетс, който встъпи в длъжност през август 2010 г. бе в България, в „Мини Марица-изток” ЕАД, през септември миналата година.
-

бутони за социални мрежи

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн