„Мини Марица-изток” ЕАД излезе със становище след пресконференция на жителите на село Трояново

STZAGORA.NET
Днес преди обед членовете на инициативния комитет на жителите на с.Трояново, община Раднево, се срещнаха с представители на медиите в Стара Загора. На пресконференцията те изложиха искането си 278-те жители на селото да получат обезщетение в размер на 10 млн. лв. от “Мини Марица-изток” ЕАД заради предстоящото изселване на селото, под чиято територия се намират въглищни залежи. Следобед пресцентърът на Мините разпространи официалното си становище, което публикуваме по-долу.

Относно: Подаден сигнал от инициативен комитет за защита на правата на жителите на с. Трояново на проведена пресконференция на 30.09.2011 г.

НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА твърдението на представителите на ИК за защита на жителите на село Трояново за налаган „тормоз” и „огромни материални щети”.

Всички придобити досега недвижими имоти (в урбанизираната територия на селото и извън урбанизираната територия на същото) са осъществени на принципа на доброволно съгласие между продавач и купувач, независимо че действащата нормативна база позволява да бъдат извършвани действия по принудително отчуждаване на имоти, необходими за развитие на минните дейности, съгласно разпоредбите на чл. 63б от Закона за енергетиката. За сключването на всяка сделка с имот се изисква разрешение от Управителните органи на дружеството – Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД и Съвета на Директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА твърдението на представителите на инициативния комитет за защита на жителите на село Трояново, за настаняване на ромски семейства в закупените къщи.

„Мини Марица-изток” ЕАД няма правна възможност за издаване на настанителни заповеди и никога не е издавала такива. Дружеството е търговско и всички процедури по отдаване под наем на закупените къщи са съобразени изцяло със законодателство и устава на дружеството.

Към настоящия момент „Мини Марица-изток” ЕАД са закупили 66 къщи, намиращи се на територията на с. Трояново.

19 от къщите са съборени след изразено желание на жителите на селото за извършване на тази процедура. Под наем са отдадени общо 14 къщи след проведена процедура, съгласно разпоредбите на закона и устава на дружеството. Една от къщите е отдадена под наем на община Раднево, а 14 – на бившите им собственици. Ежемесечно комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, извършва огледи на закупените от дружеството имоти в присъствието на представители на общината и полицията, като се съставят съответните протоколи за брак, при необходимост. Събарянето на къщите е ангажимент на „Мини Марица-изток” ЕАД, след получаване на съответните разрешения и заповед, издадена от кмета на община Раднево. Всички къщи, подлежащи на събаряне, са обезопасени и обозначени с информационни табели и в тях НЕ ЖИВЕЯТ хора.

Във връзка с възраженията на жителите на с.Трояново по повод оценките на имотите им, е редно да се знае, че оценките са по-високи от пазарните. Осигурена е възможност за ТРИСТЕПЕННО ОЦЕНЯВАНЕ. При заявено от собственика несъгласие с предложената от „Мини Марица-изток” ЕАД оценка, от „Български енергиен холдинг” ЕАД се възлага нова такава. В случай, че собствениците не се съгласят и с нея, лицата могат да направят искане до кмета на Община Раднево за изготвяне на нова оценка.

Осъзнавайки сериозността на проблемите на хората от село Трояново, свързани с изселването, със заповед на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД е създадена работна група от ръководители и експерти, като се поддържа политика на активен диалог с населението.
-

сподели ме

1 коментар on “„Мини Марица-изток” ЕАД излезе със становище след пресконференция на жителите на село Трояново”

 • Kobrat wrote on 1 октомври, 2011, 18:38

  Конституция на РБ

  Чл. 5.
  (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

  Чл. 17.
  (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
  (2) Собствеността е частна и публична.
  (3) Частната собственост е неприкосновена.
  (4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон.
  (5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

  При тях липсва това договорено съгласие за обещетение и противоречи на конституцията и другите закони! Може да предложат цени на които те продават? Имаме документи за собственост!


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн