„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се представи отлично по време на одит на Системата за управление на качеството

STZAGORA.NET

Успешно завърши вторият надзорен одит на сертифицираната през 2006 г. Система за управление на качеството (СУК) в най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, сертифицирана за пръв път през 2006 г. и пресертифицирана през 2009 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В продължение на три дни одиторски екип от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД проверява съответствието на Системата с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Бяха одитирани 12-те процеса на управление на качеството на структурните звена в централата. “Поздравяваме ви за отличното представяне. Нямаме препоръки или забележки към „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. За нас е важно, че процесите са идентифицирани, определено е тяхното взаимодействие и се управляват успешно, като непрекъснато се подобрява СУК в централата. Оценката на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за надеждност е отлична”, констатира водещият одитор от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД инж. Маргарита Христова.

В хода на своята работа одиторите направиха преглед и на политиката по качеството в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД на база внесените от ръководството изисквани от страндарта входни елементи (доклади, анализи, отчети и предложения), като не бяха открити несъответствия. Прегледаните документи са структурирани в съответствие с изискванията на СУК.

Представителите на сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД определиха като отлична организацията и работата по разпространението на документи в дружеството. Те подчертаха, че на всички структурни нива има сремеж за премахване на хартиените носители и заменянето им с електронни. „Изключително ефективна е новоразработената уеб версия за разпространение на документи на СУК, както и въведеният инструмент за електронно търсене на същите по ключови думи, идентификация и тип”, заяви инж. Маргарита Христова.

Констатации бяха направени и на база: доброто управление на метрологичната дейност, начина на управление на външните нормативни документи, разработените нови инструкции за експлоатация, ремонтни дейности и др. по инициатива на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. „Новите блок-схеми, разработени по структурни звена, дават прекрасна представа за вашата Система по качеството. Такава не сме срещали в друго дружество”, бяха единодушни одиторите от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД инж. Маргатира Христова и инж. Петя Петрова.
-jtdv
gerb

share button

1 коментар on “„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се представи отлично по време на одит на Системата за управление на качеството”

  • Одит wrote on 6 октомври, 2011, 13:32

    Не вярвах такъв тип предпиятие да покаже такъв резултат от гледна точка на техническа ефективнос, ИТ и т.н.


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн