Спешно слагат чипове на конете

STZAGORA.NET
18 август 2011 г. е срокът, в който селските кметове следва да предадат на общинския ветеринарен лекар списъците с еднокопитните животни на територията на селищата, съобщи на днешния Ден на кмета д-р Дора Кондева, началник на отдел “Здравеопазване на животните” при Регионална дирекция по безопасност на храните. Това се налага поради европейските изисквания за идентификация на животните, което става с поставяне на индивидуални чипове на ушите на конете, магаретата и техните кръстоски.

Заплащането на съответните държавни такси става по банков път – 6.05 лв. за самия чип; поставянето му – 20 лв.; за отпечатването на паспорта – 12 лв.

По Закона за ветеринарно-медицинската дейност животните нямат право да се движат, ако нямат идентификация. Дори да премине от един обект в друг на дадено населено място, животното трябва да бъде съпроводено с такова свидетелство. В него се описва здравословното състояние, кой е неговият собственик, по каква причина се премества – за доотглеждане, за клане в кланица и пр.

По време на движение представители на МВР имат право да спрат за проверка автомобилите, с които става транспортирането на животните.

Ако не се изпълнят изискванията, следват санкции.

Леда ВЕСЕЛИНОВА
-gerb

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн