Мините оповестиха свое становище относно искане на синдикатите

STZAGORA.NET

Относно: Поставено искане от синдикалните съвети на ДСО на КНСБ и ФСО „Подкрепа” в „Мини Марица-изток” ЕАД пред ръководството на дружеството.

Ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД изразява готовност за провеждане на преговори между страните. Част от поставените искания са разгледани и обсъдени на заседание на Браншовия съвет, проведено на 10.06.2011 г в гр. София, в присъствието на заместник министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев.

Във връзка с обстоятелството, че исканията са обвързани с вземане на решения от Браншовия съвет, ръководството на дружеството предлага преговорите между страните да бъдат проведени веднага след вземане на съответните решения по поставените въпроси от Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство.

Осигуряването на средства за изпълнение на ремонтните, инвестиционните и социалните програми на дружеството е един от основните приоритети. Управленските решения, които са заложени в Бизнес програмата гарантират развитие на компанията в посока към модернизация и автоматизация на процесите, което ще гарантира стабилни добиви. Ангажимент за разговори с ръководството на Български енергиен хординг за скъсянаве на сроковете на процедурите по ЗОП, което да подобри изпълнението на разчетите по инвестиционната програма е поел ресорния заместник министър – г-н Добрев.

Всички договорености разписани в Колективния трудов договор през 2010 г. между страните, се изпълняват своевременно. Необходимостта от увеличаване на доходите на персонала е очевидна за ръководството и по тази причина се прави всичко възможно за намиране на допълнителни източници на финансови средства за увеличаване на работната заплата в рамките на средствата за издръжка. Подобряването на условията на труд е друга много важна цел на ръководството, защото персоналът е най-ценният ресурс на компанията.

За да бъде оптимизиран пътят между заявяването и доставянето на резервни части, консумативи и услуги е необходимо консолидирането на дейностите по автоматизация и ремонт ролки. Неоспорим факт е, че към момента този процес е излишно утежнен и това създава големи затруднения в ежедневната работа на миньорите. С обединяването на тези дейностите и присъединяването им към дирекция „Техническа”, сроковете за изпълнение на заявените материали ще бъдат съкратени до минимум, което от своя страна ще увеличи ефективността на работата.

* * *

“Мини Марица-изток” ЕАД въвежда световна практика в мениджмънта на персонала

От 20-ти до 23-ти юни 2011 г. за пръв път в „Мини Марица-изток” се провежда изследване на персонала, съобщиха още от пресцентъра на дружеството. Тази практика в мениджмънта на човешките ресурси се прилага успешно от години по света и резултатите от прилагането й са високо оценявани от експертите в тази област.

Изследването обхваща административния персонал на управлението и трите поделения на „Мини Марица-изток”. За провеждането му е наета фирма „ОДИКО 69” – Пловдив с управител доц. Христина Колева. Висококвалифицираният екип от психолози вече 21 години работи с предприятията от минната промишленост и енергетиката в България. От практиката си те са установили, че всеки човек носи богата гама от качества и възможности и е важно този потенциал да бъде открит навреме. След обработката на данните на ръководството ще бъде представен аналитичен доклад с обособени целеви групи за развитие.

„Резултатите от настоящото изследване ще покажат как стресът влияе върху отделния човешки индивид, върху способността на персонала за вземане на решения и за работа в екип при ограничен ресурс от време и средства” сподели Стефан Стефанов, директор на дирекция „Управление и обслужване на човешките ресурси” във въгледобивното дружество.

Пресцентър на “Мини Марица-изток” ЕАД
-

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн