Зам.-кметът Белчо Белчев оглави работата по Регионалното депо

STZAGORA.NET

Белчо Белчев

На 5 май Община Стара Загора беше домакин на годишно общо събрание на СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора”.

Общините в сдружението приеха споразумения между партньорите за разпределение на собствения финансов принос по изпълнение на проекта и разходите, които не се финансират от Оперативна програма „Околна среда”. Споразумението предвижда финансовият принос на общините да се определя пропорционално на броя на населението на всяка една от тях.

Общото събрание освободи проф. Светлин Танчев от ръководството на сдружението. На негово място за член и председател на Управителния съвет единодушно беше избран Белчо Вълков Белчев – зам.-кмет на Община Стара Загора с ресор „Транспорт, обществен ред, екология и чистота”. Мотивите за извършената промяна са изключително кратките срокове за подготовка и реализация на инвестиционния проект и необходимостта от подобряване на оперативността в работата. „Заместник-кметът Белчо Белчев до този момент лично е участвал в голяма част от извършените до момента дейности по проекта” – се казва в решението.

Към настоящия момент с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд за инвестиционния проект са изготвени в пълен обем предпроектни проучвания, даващи възможност за получаване на финансиране на проекта за регионално депо от ОП „Околна среда”. Регионът вече е получил покана за подаване на проектно предложение. Очаква се то да бъде внесено за одобрение в Управляващия орган на ОП „Околна среда” не по-късно от 31.08.2011 год. След одобряване на проекта се очаква стартиране на най-важната фаза – строителство и въвеждане в експлоатация.
-

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн