Населението на Стара Загора е 136 хиляди души, показа преброяването

STZAGORA.NET

Населението на Стара Загора към 01.02.2011 г. е 136 363 души – 81,3% от населението на община Стара Загора и 41,6% от населението на областта, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.  Населението на Старозагорска област е 327 576 души. Почти половината от него – 157 831 души, или 48,2%, живеят в община Стара Загора.

Град Стара Загора е шестия по големина град в страната. Най-голям е град София(1 270 284), следван от градовете Пловдив(331 796), Варна(330 486), Бургас(197 301) и Русе(146 609).

Към 01.02.2011 г. населението на град Стара Загора е намаляло спрямо 01.03.2001 г. със 7057 души (4,9%).

Вторият по големина град в област Стара Загора е Казанлък с 46 545 души население. Най-малкият град в областта е Шипка – 1320 души. Село Крън в община Казанлък е най-голямото село в областта с население 3271 души.

Ето и подробните данни от преброяването:

Териториално статистическо бюро – Стара Загора

Преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02.2011 година (експресни резултати)

От 1 до 28 февруари 2011 г. се проведе 17-то поред преброяване на населението в демографската история на България.

За първи път България проведе преброяване на населението и жилищния фонд като страна-членка на ЕС и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд.

От 1 до 9 февруари 2011 г. се проведе за първи път преброяване на населението чрез интернет. От 10 до 28 февруари се проведе преброяването чрез посещения на преброители.

Експресните резултати имат за цел да се оцени броя на населението на страната, по области, общини и населени места и за разпределението му по пол и възрастови групи – (от 0 до 17 години, от 18 до 64 години и над 65 годишна възраст). Подготвени са и експресни данни за жилищната осигуреност на населението.

Експресните данни от проведеното през м. февруари 2011 г. преброяване са разработени на основата на данните от електронното преброяване и сводни статистически таблици, подготвени от книжните преброителни карти.

В съответствие с методологията на преброяването лицата, които са отишли да живеят и работят в други населени места в страната или в чужбина за повече от 1 година (т.е. преди 01.02. 2011 г.) се преброяват като обичайно налично население в населеното място или в държавата, където работят и живеят.

Студентите, които учат в колеж или университет, се преброяват като обичайно живеещо налично население в населеното място, където учат, независимо дали живеят в общежитие или частна квартира и не се преброяват в домовете, при семействата си.

НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 01.02. 2011 ГОДИНА

Според експресните резултати от преброяването, населението на областта към 01.02. 2011 г. е 327 576 души.

70.8% или 232 031 души живеят в градовете
29.2% или 95 545 души живеят в селата
Преброени са 129 978 домакинства, или средно в едно домакинство живеят 2.5 души.
Броят на преброените жилища е 173 872, т.е. средно в едно жилище живеят 1.9 души.

Спрямо 01.03.2001 г. населението на областта е намаляло с 43 089 души(11,6%).
По брой на населението област Стара Загора е пета в страната след областите София – 1 359 520, Пловдив – 671 918, Варна – 468220 и Бургас – 409 018.

Население по пол и възрастови групи:
Към 01.02.2011 г. в област Стара Загора жените са 167 411(51,1%), мъжете са 160 165(48,9%), или на 1000 мъже се падат 1045 жени. При преброяването през 2001 г. това съотношение е било 1046.

52 861(16,1%) са децата от 0 до 17-годишна възраст
209 532(64,0%) са лицата от 18 до 64-годишна възраст
65 183(19,9%) са лицата над 65-годишна възраст

За времето между двете последни преброявания – към 01.03.2001 г. и настоящото към 01.02.2011 г. се наблюдават изменения във възрастовата структура на населението в областта. Налице е процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 18 години.

През 2001 г. под 18-годишна възраст са били 19,5% от населението на областта. През 2011 г. техният дял намалява на 16,1%.

Увеличава се делът на населението във възрастовата група 18-64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нарастнал с 0,8% и от 63,2% е достигнал 64,0%.
Най-голямо увеличение има в дела на населението над 65 години, от 17,3% през 2001 на 19,9% през 2011 година.

Население по общини и населени места :
Според експресните резултати от преброяването 48,2%(157 831 души) от населението на областта живее в община Стара Загора, а в община Казанлък – 21,8%(71 373 души). Трета по брой население е община Чирпан – 21 022 (6,4%), следвана от община Раднево с 19 790 души население(6%). Най-малка е община Опан с население 2879 души(0,9%).

Население в област Стара Загора по общини и местоживеене към 01.02.2011 г.

Населението на областния град Стара Загора към 01.02.2011 г. е 136 363 души – 81,3% от населението на община Стара Загора и 41,6% от населението на областта.

Стара Загора е шестия по големина град в страната. Най-голям е град София (1 270 284), следван от градовете Пловдив (331 796), Варна (330 486), Бургас(197 301) и Русе(146 609).

Към 01.02.2011 г. населението на град Стара Загора е намаляло спрямо 01.03.2001 г. със 7057 души (4,9%).

Вторият по големина град в област Стара Загора е Казанлък с 46545 души население. Най-малкият град в областта е град Шипка – 1320 души. Село Крън, община Казанлък е най-голямото село в областта, с население 3271 души.

В периода между двете преброявания най-голямо в абсолютен брой е намалението на населението в община Казанлък – 10 160 души помалко през 2011 г. в сравнение с 2001 г. За същия период населението в община Стара Загора е намаляло с 9830 души. Най-малък е абсолютният отрицателен прираст на населението в община Гурково – 652 души.

В процент от населението към 01.03.2001 г. обаче най-чувствително е намалението на населението в община Опан. Към 01.02.2011 г. населението на общината е с 30% по-малко.

Възрастова структура на населението по общини:

Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в общините Опан (48%) и Братя Даскалови (35%), а най-малък в община Стара Загора – 17%.

Делът на населението под 18 години е най-висок в община Николаево – 26%, а най-нисък в община Опан – 10%.

Населението във възрастовата група 18-64 е с най-висок относителен дял в община Стара Загора(67%), следват общините Казанлък(65%) и Раднево(63%).


Ето и две таблици за населението на България:


*

*

сподели ме

1 коментар on “Населението на Стара Загора е 136 хиляди души, показа преброяването”

  • РусиРусев wrote on 12 септември, 2017, 12:04

    Реално Ст.Загора към днешна дата не е повече от 65-70 хил. жители… Много мои познати се изнесоха от града през изминалите години заради липса на перспектива. В България много скоро ще останат само София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн