AES прекрати договора си с “Алстом Пауър”, ще проведе самостоятелно последните тестове преди пуска на централата

На 21 март 2011 г. Ей и Ес прекрати договора си с Алстом Пауър за изграждането на ТЕЦ „Ей и Ес Гълъбово“, следвайки продължителните трудности със завършването и пускането в експлоатация на централата в рамките на предварително договорените срокове.

След като поеме довършителните работи в свои ръце, Ей И Ес възнамерява в най-кратки срокове да проведе последните тестове и изпитания, необходими за получаването на разрешително за въвеждането на централата в експлоатация.  Това ще бъде окончателната стъпка от дългия и сложен процес по пуска на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”, който е основно приключен, съобщиха от Пресцентъра на дружеството.

„Инвестицията на Ей И Ес в България е от изключителна важност за компанията и Ей И Ес ще хвърли всички сили за успешното пускане на централата в търговска експлоатация във възможно най-кратки срокове“, заяви главният ръководител на компанията в България Питър Литгоу.

Алстом Пауър бе избран за Изпълнител на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” през 2006 г. в резултат на проведен международен търг. Изпълнителят пое задължението да проектира, оборудва и построи основните мощности на централата. Двата блока трябваше да бъдат завършени през 2009г., но поради  проблеми от разнороден характер, с които Алстом се сблъска в процеса на осъществяване на проекта, двете страни по договора се споразумяха да отложат окончателния пуск на мощностите за края на 2010 г. Тъй като централата не бе завършена и пусната в търговска експлоатация до тези по-късни дати, Ей И Ес взе решение сам да завърши въвеждането в експлоатация на блоковете на централата.

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” е първата голяма електрическа централа, която се строи в България  за последните  двадесет години.  Проектът също така е най-голямата еднократна инвестиция на зелено, някога правена в страната и е ключов както за енергийната система и независимост на България, така и за инвеститора Ей И Ес.

* * *

“Алстом Пауър” – една от двете компании в света, произвеждащи котли, годни да изгарят български лигнитни въглища, бе избрана за главен изпълнител след проведен през 2006 година търг. Нейно задължение беше да проектира, оборудва и построи основните мощности на централата. Първият блок на централата трябваше да заработи в края на 2008 г., а вторият блок – 6 месеца по-късно. “Поради  проблеми от разнороден характер, с които “Алстом” се сблъска в процеса на осъществяване на проекта, двете страни по договора се споразумяха да отложат окончателния пуск на мощностите за края на 2010 г. Тъй като централата не бе завършена и пусната в търговска експлоатация до тези по-късни дати, AES взе решение сама да завърши въвеждането в експлоатация на блоковете на централата”, се казва още в прессъобщението. Според главния ръководител на компанията у нас Питър Литгоу тази инвестиция е от изключителна важност и АЕS ще хвърли всички сили за успешното пускане на централата в търговска експлоатация във възможно най-кратки срокове.

Проектът за изграждане на заместващата мощност на ТЕЦ “Марица-изток 1″ датира от 1997 година. След 7-годишни преговори, проточили се в мандатите на три български правителства, първата копка бе направена на 6 юни 2006 година. Обявено бе, че това е първата голяма електроцентрала, която се изгражда в България за повече от 20 години. Инвестицията възлиза на 1.3 млрд.евро. Американската компания AES, която е собственик на централата, предостави 30 процента, а останалата част се кредитира от консорциум от финансови институции, в който влизат ЕБВР, Calyon, BNP Paribas и ING Bank.

Според договора “Алстом” имаше ангажимента да използва технологиите си за чисто изгаряне, като осигури двата котела, работещи с пулверизираща горивна система, две парни турбини и два генератора.

От представителството на “Алстом” вчера посочиха, че заради неспазване на условия по договора компанията е завела дело в Лондонския международен арбитражен съд още преди инвеститорът да вземе решение за прекратяване на отношенията.

При посещението си в ТЕЦ “Марица-изток 2″ миналата седмица министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков съобщи, че заради неспазените срокове за включване в енергийната система на страната, от началото на тази година AES плаща неустойки на българската държава.

Таня ИВАНОВА

-

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн