Изтича срокът за подаването на годишни отчети за отпадъците

STZAGORA.NET
РИОСВ-Стара Загора напомня, че на 31 март 2011 г. изтича срокът за подаването на годишни отчети за отпадъците. Глобата за непредставяне на отчета за управление на дейностите на отпадъците, според Закона за управление на отпадъците, е имуществена санкция от 2 000 до 6 000 лв.

Годишни отчети за 2010 г. се подават от всички физически и юридически лица, при чиято дейност се образуват, събират, временно се съхраняват, транспортират, оползотворяват и обезвреждат битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Годишни отчети се представят в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Стара Загора и в случаите, когато през 2010 г. лицата не са образували и не са извършвали дейности по приемане или третиране, но имат съхранени отпадъци на площадките си.

Физически и юридически лица извършващи дейностти с отпадъци на територията на Старозагорска, Сливенска и Ямболска области, които притежават разрешително по чл.37 от Закона за управление на отпадъците или регистрационен документ, издаден от директора на Регионалната инспекция в Стара Загора, трябва да подадат отчетите си до края на март т.г.
-

сподели ме


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн