Спазено обещание: ТЕЦ “Енел Марица изток 3″ приключи почистването на коритото на река Соколица

STZAGORA.NET
Коритото на река Соколица бе почистено от наноси и прорастнала растителност в участъка от реката, находящ се в с. Обручище. Работата бе оценена положително от петчленна Комисия включваща представители на местната власт

“Енел Марица изток 3″ АД приключи дейностите по почистване на коритото на р. Соколица от натрупали се наноси и прораснала растителност в участъка от реката, находящ се в с. Обручище, след поет ангажимент от страна на ръководството на ТЕЦ-а към общината, съобщиха от Пресцентъра на дружеството.

През юни 2010 г., след среща в с. Обручище, ръководството на ТЕЦ “Енел Марица изток 3″ доброволно реши да финансира почистването на коритото на р. Соколица в участъка на с.Обручище по искане на община Гълъбово и местната общност. Enel взе това решение, за да окаже допълнителна подкрепа на хората от селото, както и за предотвратяване на непрекъснатите наводнения.

На 6 януари 2011 г. въз основа на заповед, издадена от офиса на кмета на гр. Гълъбово, петчленна комисия, включваща представители на РИОСВ – Стара Загора, Гражданска защита и общината, както и кмета на с. Обручище, извършиха проверка на дейностите по почистване на коритото на р.Соколица. При проверката се констатира, че е завършено почистването на коритото й в съответствие с предварителния план и добрите екологични стандарти. Докладът на Комисията добавя още, че извършените дейности изпълнявали ангажиментите, поети от “Енел Марица изток 3″.

Проектът за почистването на коритото на р.Соколица е бил одобрен в допълнение към текущата програма за корпоративната социална отговорност (КСО) на компанията в района около централата. Тази програма включва рамков 3-годишен договор за КСО, подписан с община Гълъбово, на стойност от 500 000 лева (около 250 000 евро) на година.

Тези дейности потвърждават подкрепата на Enel към инициативи от обществено значение, включително и такива за опазване на околната среда, в съответствие с политиката на компанията да бъде добър корпоративен гражданин във всички страни, в който присъства.

* * *
“Енел Марица изток 3″ АД e 73% собственост на Enel, най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. Компанията притежава първата централа на лигнитни въглища на Балканите – ТЕЦ “Енел Марица изток 3″, която работи в пълно съответствие с европейските екологични стандарти.
-

бутони към социални мрежи

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн