Съдът отхвърли жалбата срещу заповедта на областния управител за референдум в Яворово

STZAGORA.NET

Административният съд отхвърли жалбата на кмета на община Чирпан срещу заповедта на областния управител Йордан Николов за провеждането на референдум за присъединяването на село Яворово към община Стара Загора.

Административен съд – Стара Загора отхвърли жалбата на Васил Донев против заповедта на областния управител на област Стара Загора Йордан Николов, с която е насрочено на 23 октомври 2009 година провеждане на местен референдум на жителите на село Яворово, община Чирпан, които да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте с. Яворово да се отдели от община Чирпан и да се присъедини към община Стара Загора?”, като неоснователна.

Васил Донев претендира отмяната на заповедта като незаконосъобразна, по съображения, че изводът в нея, за наличие на изискуемите предпоставки за насрочване на местно допитване в с. Яворово, е в противоречие със закона.

Съдът е счел, че обжалваната заповед е законосъобразна – издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, постановена в съответствие с материално-правните разпоредби, на които се основава, при спазване на административно-производствените правила и съобразена с целта на закона.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
-nocбутон за споделяне

Напишете коментар


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн