14 училищни директори – с празнични бонуси по 1000 лева

Със заповед от 22.12.2010 г. началникът на Регионалния инспекторат по образованието инж. Стефан Чергев е утвърдил размера за еднократното допълнително трудово възнаграждение в края на годината на директори на общински училища в област Стара Загора. Дядо Мраз е споходил 52-ма директори. Техните бонуси варират от 150 до 1000 лв.

13 директори са си поискали (и получили) точно по 1000 лева. Това са ръководителите на училищата в Казанлък: СОУ “Екзарх Антим I”, ОУ “Мати Болгария”, ОУ “Чудомир”, ОУ “Антон Страшимиров”, ОУ “Св.Кл.Охридски”, с. Крън, СОУ “Хр. Смирненски” – Стара Загора, СОУ “П.К.Яворов” и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Чирпан, СОУ “Христо Ботев” – с. Братя Даскалови, ОУ “Христо Ботев” – Мъглиж, ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с. Ветрен, ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Николаево, СОУ “Хр. Смирненски” – Гурково. На една ръка разстояние, само с 4 лева по-малко е получила директорката на СОУ “В. Левски” – Гълъбово; с 50 лв. по-малко – ОУ “Кирил и Методий”, с. Свобода, с 60 по-малко – ОУ “Христо Ботев”, с. Братя Кунчеви. 918 лв. е донесъл белобрадият старец на директорката на училището в село Черна гора и др.

Прави впечатление, че най-високите премии са за малките селски училища, докато директорката на училището с най-голям брой ученици – ГПЧЕ “Ромен Ролан”, е едва с 288 лв.

Друга заповед на просветния инспекторат утвърждава размера на допълнителното трудово възнаграждение на 45 директори на общински училища в област Стара Загора за 25 декември – Коледа. Тук абсолютен първенец е директорът на СОУ “Иван Вазов” – Стара Загора, с премия от 1044 лв. Другите сумички са по-дребни – 960 лв. на директора на ОУ “В.Левски”, с. Гита, 888 лв. – ПГ “Атанас Дамянов”, Николаево, 870 лв. – ОУ “Хр. Ботев”, с. Ягода, и пр.

Както е известно, от няколко години училищата и детските градини са на делегирани бюджети, т.е. директорите са разпоредители на харчовете, които се привеждат от държавната хазна, т.е. от нас, данъкоплатците. При направената журналистическа проверка всички запитани директори заявиха, че информацията какви бонуси са получили учителите и служителите е конфиденциална. Т.е. какво става в училището, си е само тяхна работа.

По неофициални пътища стана ясно, че ЕТВ-то (еднократното трудово възнаграждение) на учителите в края на годината варира от 20 до 50% от брутната им заплата. Това в цифри ще рече от 140 до 400 лв. Въпреки непрекъснатите оплаквания от незадоволителното заплащане, учителите получават още по една брутна заплата годишно, разделена на три пъти – за 24 май, 15 септември и 1 ноември. Освен това получават по 240 лв. за работно облекло, отделно заплащане при заместване на отсъстващи колеги, лекторските часове и други вътрешни премии.

Любопитно е как при единен стандарт за издръжка на ученик в размер на 1175 лева се осигуряват всички необходимости за учениците, изпълняват се задълженията към доставчиците на отопление, осветление и пр. и артисват баят пари, които се разпределят като премии. Но за това да му мислят други инстанции. Ние казваме честито за бонусите и дано догодина да останат пари за освежаване на физкултурните салони и съблекалните например, болшинството от които напомнят за времето след Втората световна война.

Росица РАНЧЕВА
-

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн