Данните от автоматичната станция на полигон “Змейово” вече могат да се следят в сайта на Министерството на отбраната

Данните от Автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух, разположена в района на полигон “Змейово”, могат да се наблюдават от днес, 1 юли, в реално време на сайта на Министерството на отбраната.

Всички граждани могат да следят измерените стойности от станцията на качеството на атмосферния въздух в рубриката „Полигон „Змейово”, Мониторинг в реално време (КЛИКНЕТЕ ТУК).

Това е една от поредните мерки, които Министерството на отбраната предприема за по-голяма прозрачност и засилване на гражданския контрол върху дейността на полигон „Змейово”.

Графиките за актуалните стойности на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, циановодород, хлор, фосген, фини прахови частици, температура на въздуха, посока и скорост на вятъра, и атмосферно налягане са големи и подробни, удобни за преглед и анализ:

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн