Ще правят аерокосмическо наблюдение на Стара Загора

От Центъра за аерокосмическо наблюдение са информирали областния управител Йордан Николов, че са в състояние в максимално кратки срокове да започнат наблюдение и обработка на данни на атмосферния въздух на Стара Загора и региона.

Писмото е в отговор на отправеното искане от Николов да бъдат използвани възможностите на ЦАН за мониторинг на атмосферни замърсители, във връзка с проблема с обгазяванията.

От ЦАН, за чието изграждане бившето Министерство на извънредните ситуации инвестира 1.325 млн. лв., уточняват, че е възможен мониторинг “за наличие на дим, прах и серни съединения, като честотата на извършване на обработка и интерпретация на спътникови изображения е два пъти на ден при подходящи метеорологични условия. На борда на сателитите не е инсталирана апаратура за измерване на концентрации и извършване на спектрален анализ на химически замърсители на атмосферата.”

Скрийншот от конкурентния проект за космически мониторинг на БАН

-

В писмото, подписано от директора на Главна дирекция “Гражданска защита” към МВР Стефко Бурджиев, се казва още, че “за района на полигон “Змейово” се извършва космически мониторинг на атмосферното замърсяване от Института за космически изследвания при БАН”.Писмото завършва с предложение за среща на представители на Областната администрация и ГД “Гражданска защита”, на която да бъде уточнено как да бъдат използвани възможностите на Центъра и по какъв начин да бъде предавана информацията при стартиране на дейностите по извършване на наблюдението.
(СН)

НАШИЯТ КОМЕНТАР:

Държавна тайна ли е източникът на обгазяванията?

“Интерпретацията на спътникови изображения е два пъти на ден при подходящи метеорологични условия”, пише в писмото на ЦАН до областния управител. Тази информация не кореспондира с данните, които комисар Стефко Бурджиев оповести по време на учебен семинар, проведен в края на м.май в Павел баня. Тогава се твърдеше, че ЦАН разполага с 5 метеорологични сателита, които осъществяват 24-часов мониторинг на развиващи се природни явления, което позволявало локализация на пожари, вулканични изригвания и т.н., та дори и установяване дебелината на снежна покривка.

В писмото до областния управител се съобщава още, че в района на полигон “Змейово” се извършва космически мониторинг от БАН. Това подсказва, че полигонът ще остане извън аерокосмическото наблюдение на ЦАН, най-малко заради известните за медиите разногласия между БАН и ЦАН. Или казано по друг начин – разделното наблюдение от Космоса няма да освети източника на обгазяванията.

По време на обучителния семинар в Павел баня областният управител беше поискал нещо съвсем простичко от ЦАН – да му бъде предоставен ДОКЛАД С ДАННИТЕ ЗА ДНИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ОБГАЗЯВАНИЯ НА СТАРА ЗАГОРА С АЗОТНИ ОКСИДИ В КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА, за да се види откъде идва атмосферният замърсител.

И ако ЦАН действително е осъществявал 24-часов мониторинг на региона, няма причина да не бъде локализиран източникът на старозагорските обгазявания. Ако, разбира се, той не е държавна тайна.

Йовка ВЕЛИКОВА

-


gerb

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн