Трима историци са кандидати за директор на Регионалния исторически музей в Стара Загора

Регионалният музей в Стара Загора. Снимка jilishta.com

На 17 юни 2010 г. изтече едномесечният срок за подаване на документи за участие в конкурса, обявен от Община Стара Загора за директор на Регионалния исторически музей, уточни Диана Атанасова, началник на отдел “Култура и вероизповедания”.

Трима са кандидатите за поста. И тримата са дългогодишни служители в музея.

Петър Калчев

По реда на подадените документи това са научен сътрудник I степен Петър Калчев, който извършва археологически разкопки, събира, проучва и популяризира материали от праисторията; ст.н.с. д-р Светла Димитрова, завеждаща отдел “Най-нова история”, и Ваня Ценкова, уредник, завеждаща отдел “История на България ХV-ХIХ век”.

Със заповед на кмета проф. Светлин Танчев назначена комисия ще прегледа документите на кандидатите и ще излезе с решение за допускане до конкурса.

Светла Димитрова

Друга комисия, отново назначена със заповед на кмета, ще проведе конкурса в две части – по документи и със събеседване. Кандидатите представят тригодишна концепция за развитие на Регионалния исторически музей, с по-големи подробности за настоящата 2010 г.

Ваня Ценкова

Двама от кандидатите – Петър Калчев и Светла Димитрова, през различни периоди от време са били директори на институцията.

Росица РАНЧЕВА

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн