Конете на Кьорови минираха Бузлуджа, гонят ги

Областният управител Йордан Николов изпрати писмо до братята Мехмед и Байрям Кьорови от с. Копринка да почистят екскрементите и преустановят пашата на конете си в имота на Дом паметник комплекс връх „Бузлуджа”. Писмото е по повод постъпил сигнал в Областна администрация – Стара Загора.

Направената проверка е установила, че в имот – държавна собственост на връх „Бузлуджа”, в землището на с. Крън, община Казанлък, тревните площи се унищожават от стадо коне и цялата площ около обекта е покрита с екскременти от тях. Констатирано е, че конете са собственост на Мехмед Мехмедов Кьоров и Байрям Мехмедов Кьоров.

В писмото се уточнява, че територията, в която се извършва пашата е включена в Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа” и представлява публична държавна собственост. Ежегодно обектът се посещава от български и чуждестранни туристи.

В седемдневен срок от получаване на писмото стопаните на конете трябва да почистят терена и да преустановят пашата. Ако това не бъде извършено, в писмото се казва, че ”всички доказателства свързани с горепосоченото (снимков и видеоматериал) ще бъдат предоставени на компетентните органи с цел защита на държавната собственост от неправомерни действия по отношение на недвижимия имот.”gerb

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн