ОТВОРЕНО ПИСМО на министъра на отбраната Аню Ангелов до общинските съветници от гр. Стара Загора, подписали се под декларация относно полигон „Змейово”


Снимка bgarmy.eu

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Обръщам се към Вас с настоящото отворено писмо, за да изясня някои факти относно полигона.

Както Ви е добре известно, само два дни след встъпването ми в длъжност предприех редица мерки, за да направя от полигона най-прозрачното поделение на Българската армия. От 1 февруари на полигона е развърната постоянно най-модерната контролно-измервателна станция на МО. Около него са развърнати четири контролно измервателни станции на Министерството на околната среда и водите. Всички те измерват различни компоненти относно чистотата на атмосферния въздух и техните данни се публикуват в реално време на електронната страница на МО.

На тази страница е обществено достояние и ежедневната картина и данните от възстановения космически мониторинг на БАН. Ежедневната дейност по извършваните изпитания на полигона се публикуват на същата страница. Осигурен е достъп на гражданите за непосредствен контрол на неговата дейност. Избран от обществеността на Стара Загора представител е назначен на нарочно отпуснат щат в състава на полигона за непрекъснат обществен контрол.

Всички проведени досега измервания и взетите мерки показват, че на полигона се извършват само изпитания, не се извършва утилизация на боеприпаси и няма и една хилядна от каквото и да е доказателство, че вследствие на неговата дейност има замърсяване на aтмосферния въздух.

Бих предложил заедно да потърсим отговор на няколко допълнителни въпроса:

1. Кой и защо внушава на гражданите от Стара Загора, че полигонът е основният замърсител и причина за обгазяванията на града. Дали това внушение е безкористно или е израз на корпоративен или частен интерес, както и на съществуващи от дълго време апетити на местни кръгове към парцели, застрояване, лов и други дейности, за които би могла да бъде използвана територията на полигона?

2. Взети ли са съответни мерки за обществен достъп и пълна прозрачност на дейността на другите потенциални замърсители на атмосферния въздух, разположени на територията на общината и в областта? Какъв граждански контрол от страна на общинския съвет е осъществяван върху тяхната дейност?

3. Защо продължава да работи такъв потенциален замърсител като предприятието „Брикел”ЕАД, един от петте обекта, за които Европейската комисия официално отказа през м. май да удължи срока за влизане в сила на екологичните изисквания. Също така за „Брикел”ЕАД бе съобщено в медиите от зам.-председателя на асоциацията на топлофикациите Валентин Терзийски, че през м. април 2010 г. е изтекъл допустимият срок от 20,000 часа експлоатация съгласно Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз?

4. След като в продължение на близо седем месеца градът не е обгазяван, счита ли се, че едногодишният мораториум върху дейността на полигона, през който също е възможно да няма обгазяване, може да бъде сериозно доказателство, че той не замърсява атмосферния въздух?

5. Защо се иска от министър-председателя да наложи този мораториум, след като в самата декларация се цитира негово изказване, че полигонът ще бъде затворен при наличие на доказателство, че той е причина за обгазяванията? Има ли налице каквото и да е доказателство за това?

Всички ние заедно трябва да намерим отговор на тези въпроси.

Мога да уверя общинските съветници, че мерките за пълна прозрачност на дейността на полигона не са временни, а постоянни.

Отново потвърждавам решимостта на правителството и моята като министър на отбраната, че ако постъпи доказателство за това, че полигонът е източникът на обгазяване на града, неговата дейност ще бъде незабавно прекратена, въпреки негативните последици за готовността на Българската армия и за отбранителната ни промишленост.

Оставам с уважение:
Аню Ангелов
Министър на отбраната на
Република България

8 юни 2010 г.

Още по темата: Военният министър пак писа на старозагорските старейшини

Екопроблемите на Стара Загора обгазиха и Брюксел. Нашият коментар.

-

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн