Стара Загора се присъедини към ECREIN – Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията

Олег Стоилов, председател на ТПП-Стара Загора

Стара Загора получи покана за присъединяване към Мрежата на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията (ECREIN). Поканата е следствие от работата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора през последните две години. Тя идва и след успешното изпълнение на проект “Европейски екомостове” и установените партньорства от страна на старозагорската организация, а също и заради установените екологични проблеми в региона на Стара Загора.

През 2010-2012 година дейността на ECREIN е съфинансирана по INTERREG IVC – програма на Европейския съюз, подпомагаща развитието на регионите, чрез междурегионално сътрудничество и обмен на опит. Целта е да бъдат изработени ефективни политики, да се постигне модернизация на производствата и да се повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

През 2006 г. мрежата ECREIN е създадена от 6 европейски региона – Рон Алп и Ил дьо Франс (Франция), Андалусия (Испания), Баден Вюртенберг (Германия), Ломбардия (Италия) и Малополска (Полша). През 2010 г. бяха приети още 7 региона – Стара Загора (България), Уест Мидланд (Англия), Намюр (Белгия), Галисия (Испания), Букурещ (Румъния), и Упсала (Швеция). Асоциация на Европейските региони в Страсбург осигурява контактите и популяризирането на дейността на мрежата ECREIN сред своите 250 членуващи региони в 33 страни.

На 18 и 19 февруари т.г., в Упсала, Швеция се проведе първата среща на разширената мрежа. В нея участваха Красимира Соколова – заместник-председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, която ще координира участието на Старозагорски регион през първите три години и Светослава Павлова – експерт по екология и бизнес коопериране. На срещата се обсъдиха бъдещи съвместни дейности и областите за обмен на опит.

Какво предстои след включването на региона в ECREIN мрежата? През април в Стара Загора ще се сформира Регионална платформа, включваща представители на фирми, организации и институции, имащи отношение към екологични производства и продукти и към създаването и прилагането на политики за насърчаване на „зелено” поведение. На редовните си сесии (на всеки шест месеца) участниците в платформата ще дискутират какво е състоянието на екобизнеса, каква е институционалната рамка, има ли и какви са регионалните и националните политики за насърчаване на производството на екологични продукти и услуги и за мотивиране на иновации в тази област. Ще се анализират проблемите, ще се обменя опит с други региони от мрежата, ще се запознаят с техните добри практики, за да бъдат адаптирани към нашите условия. Членовете на платформата ще генерират предложения към политиците на всички нива.

Палатата кани представителите на бизнеса, на научноизследователски структури и експерти да се включат в платформата. Тя ще е най-подходящият форум, където ще могат да поставят въпросите и проблемите си, да популяризират дейността си и да участват в процеса на формиране на политики, касаещи бизнеса им, уточни г-жа Соколова.

Включването на Старозагорски регион в Европейската мрежа за екология и иновации може съществено да допринесе за постигане на устойчива и природосъобразна икономика и чиста природа за всички нас.

Илко Груев, ТПП – Стара Загора

-

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн