Зам.-кметът Надежда Чакърова: Нашата цел е успехите на децата в Стара Загора да бъдат поощрявани

Разписание - градски транспорт >>>>
*

Надежда Чакърова

Надежда Чакърова

ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> По време на редовната сесия на Общински съвет Стара Загора за месец юни бе приета Програма на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения през 2024 г.

„До този момент децата с изявени дарби и с високи постижения в областта на изкуствата, науката и спорта се стимулираха съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД). Министърът на културата, след съгласуване с министъра на образованието и науката и с министъра на младежта и спорта, всяка година внася в Министерския съвет Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища за текущата календарна година. Програмата включва националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерки за закрила по наредбата, чрез еднократно финансово подпомагане или стипендии. В обхвата на мерките попадат ученици от VIII до XII, класирани индивидуално до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата“, даде разяснения зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова.

Тя допълни, че според действащата национална Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта и заложените в нея критерии, немалък брой изявени деца не попадат в нейния обхват. „Именно затова в Програмата на кмета Живко Тодоров за управление на Община Стара Загора е заложено приемането на общинска Програма, която да обхване всички деца и ученици, които не отговарят на изискванията на НУРОЗДИД“.

През месец декември 2023 г. Общински съвет Стара Загора прие Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора. Основни цели на този нормативен акт са да се определят условията и редът за стимулиране на деца с високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта чрез еднократно финансово подпомагане по Програма на Община Стара Загора за стимулиране на деца с високи постижения. Чрез мерки за финансово подпомагане по съответната Програма и по смисъла на този Правилник да се осигури по-широк обхват на подкрепа и допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати, както и подобряване на дейността по административното обслужване на исканията за подпомагане на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.

Чрез приетата Програма за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора ще бъдат обхванати ученици от 1 до 12 клас, които не отговарят на изискванията по Националната програма, а именно: за възраст на учениците и респективно съответен клас, както и за определен брой състезатели и отбори. Спазвайки този принцип се разширява значително обхватът на учениците с високи постижения, които ще бъдат стимулирани за успехите си. В настоящата Програма е предложен и размерът на еднократното финансово стимулиране, определен в зависимост от нивото на постижението.

Чрез мерките за финансово подпомагане по Програмата на Община Стара Загорa за стимулиране на деца с високи постижения ще се осигури по-широк обхват на подкрепа и допълнително насърчаване на подрастващите за постигане на високи резултати в областта на науката, изкуствата и спорта.

Искане за еднократно финансово подпомагане на ученици с високи постижения по реда на общинската Програма се подава по образец в деловодството на Община Стара Загора. Необходимите документи са публикувани на официалния сайт – https://www.starazagora.bg/bg/stimulirane-na-detsa-s-visoki-postizheniya-v-obshtina-stara-zagora.

За повече информация гражданите могат да се обръщат към специализираната администрация на отдел „Образование и младежки дейности“.

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн