Успешен старт на проекта GH2M за ускоряване на внедряването на зелена водородна мобилност в ЕС

Разписание - градски транспорт >>>>
*

Участниците

Участниците

ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> На 15 и 16 май 2024 г. в базата на „Мини Марица-Изток“, Старозагорски минерални бани, се проведе първоначалната среща по проекта GH2M. Проектът има за цел да ускори внедряването на зелена водородна мобилност в различни региони на Европейския съюз. Тази инициатива е ключова стъпка към постигане на целите на ЕС за климатична неутралност до 2050 г.

На срещата присъстваха представители от всички осем партньори по проекта, включително:

* Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора (SZREDA), България
* Регионът на Пелопонес (Region of Peloponnese), Гърция
* Провинция Дренте (Provincie Drenthe), Нидерландия
* Регионална агенция за развитие на региона Пардубице (RRAPK), Чехия
* Западната комисия за развитие (Western Development Commission), Ирландия
* Самоуправляващ се регион Кошице (Kosice Self-Governing Region), Словакия
* Метрополна област Барселона (Area Metropolitana Barcelona (AMB)), Испания
* Стокхолм (City of Stockholm), Швеция

Срещата беше открита от изпълнителния директор на АРИР Стара Загора – Д-р Румяна Грозева, която приветства всички участници и подчерта важността на сътрудничеството за успешното изпълнение на проекта. Бяха представени основните цели и очакваните резултати от проекта GH2M, както и детайлен план за предстоящите дейности и ключови етапи. Всеки партньор представи текущото състояние на водородните технологии в своя регион и затрудненията, които среща в процеса на внедряване. Участниците обсъдиха текущото състояние на регионалните политики за водородна мобилност и идентифицираха основните предизвикателства и възможности за развитие. Сформираха се тематични работни групи, които ще се фокусират върху различни аспекти на проекта като интеграция на възобновяеми енергийни източници, инфраструктурно планиране и прилагане на зелени водородни технологии в транспортния сектор. Част от дейностите по проекта, които ще се изпълняват през първия семестър са:

* Съвместни тематични изследвания (JTS): Събиране и анализ на емпирични данни за подпомагане на разработването на политики.

* Междурегионални обменни срещи (INT): Организация на четири работни групи и две посещения на място за обмен на опит и добри практики.

* Политически капитализационни ресурси (PCR): Разработване на инструменти, рамки и методологии за мониторинг и подобряване на политическите инструменти.

* Обучение на заинтересованите страни (SL): Провеждане на специални срещи за мобилизиране на релевантни заинтересовани страни в участващите територии.

Срещата завърши с висока степен на ангажираност и оптимизъм за успешното изпълнение на проекта GH2M. Следващите стъпки включват по-задълбочено проучване и обмен на опит между партньорите, както и подготовка за внедряване на първите пилотни проекти. Втората предстояща среща по проекта ще бъде през есента в Провинция Дренте, Нидерландия и към нея ще имат възможност да се присъединят представители на Община Стара Загора и на Тракийския университет. Проектът GH2M представлява значима възможност за регионите в ЕС да постигнат напредък в устойчивата мобилност и да допринесат към целите на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн