На 20, 21 и 23 май 2024 г. мобилни пунктове в Стара Загора ще събират опасни битови отпадъци

Разписание - градски транспорт >>>>
*

Мобилен пункт

Мобилен пункт

ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> За първи път ще се използва мобилна лаборатория, която ще анализира на място и ще прецени как да се третира ненужният продукт

Традиционна пролетна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата се организира в месеца на екологията от Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД. Месец май е наситен със събития, подготвени от екипа на зам.-кмета Радостин Танев, чийто ресор е „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“.

Събирането на излишните продукти от бита на домакинствата ще се проведе на 20 и 21 май 2024 г. Извънредно на 23 май 2024 г. „БалБок Инженеринг“ АД ще представи иновативна мобилна лаборатория и ще бъдат направени демонстрации за идентифициране на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход.

Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализацията на ангажимента, който Община Стара Загора има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

График за събиране на опасни битови отпадъци през пролетта на 2024 г.:

* 20.05.2024 г. /понеделник/, от 10:00 до 16.00 ч., Паркинг в парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

* 21.05.2024 г. /вторник/, от 10:00 до 16.00 ч., Паркинг до парк „Зелен клин“

* 23.05.2024 г. /четвъртък/, от 10:00 до 16.00 ч., Паркинг в парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“ – ИЗВЪНРЕДЕН ПУНКТ ЗА ОТПАДЪЦИ С НЕИЗВЕСТЕН СЪСТАВ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове, са:

* Живачни термометри и ампули, живак;
* Лакове и бояджийски материали;
* Домакински препарати и химикали;
* Мастила и замърсени опаковки;
* Препарати за растителна защита;
* Лекарства с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им. На тях обикновено е изписано: експлозивно, запалимо, окисляващо, остра токсичност, сериозна опасност за здравето, корозивно, опасно за околната среда, опасно за здравето!

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно!

За повече информация, моля посетете:
http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata.
https://waste.bg/wp-content/uploads/2024/03/grafik-2024.pdf.

Община Стара Загора е третата община в България, която стартира въвеждането на национален телефон за информация и приемане на заявки за събиране на опасни битови отпадъци от адрес:
* 0700 11 750 (от понеделник до петък в работни дни от 9 до 17 часа).

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

Да проявим отговорно отношение към здравето си и околната среда и да предадем наличните си опасни битови отпадъци в мобилните пунктове!

Мобилна лаборатория

Мобилна лаборатория

Символи за токсичност

Символи за токсичност

jtdv
gerb

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн