Представители на държавни и местни органи дискутираха по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Стара Загора

Разписание - градски транспорт >>>>
*
IMG_3175 copyIMG_3176 copyВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> Община Стара Загора със съдействието на Комисията за защита на личните данни, Международния Републикански институт /ААМР/, Националното бюро за правна помощ и Базелския институт по управление (Конфедерация Швейцария) беше домакин на обучение за представители на държавни и местни органи на управление по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Във форума взеха участие Атанаска Георгиева – директор на дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ към Комисията защита на личните данни. Рене Трайкова, която е ръководител за България на Базелския институт за управление, Михаил Бояджиев – експерт от същия институт и Лилия Георгиева – заместник-председател на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието.

Секретарят на община Стара Загора Делян Иванов отправи встъпителни думи към всички присъстващи. „Идеята за провеждане на това обучение е, че обществото става все по-критично и чувствително на тема корупция и подаване на сигнали за нарушение. Ние сме хората в тази зала, които следва да направим организация, за да прилагаме тази нормативна уредба“.

Ръководителят за България към Базелският институт за добро управление Рене Трайкова благодари за отправената покана и сподели: „Това е първото ни посещение във вашата община и сме изключително доволни, че сте сред първите общини в България, които провеждат реално такова обучение по този нов закон!“

„Това е началото, тепърва предстоят много срещи и разговори. Законът е приет в началото на миналата година, законодателят реши комисията за защита на личните данни да бъде определена за централен орган за външно подаване на сигнали по силата на този закон.

Най-важното е, че всичко, което се прави е да се изгради и да се създаде доверие. Доверие в това, че сигнализиращото лице или лицето, публично оповестило информация за нарушение ще знае, че неговата самоличност ще бъде защитена. Доверие в това, че след като бъде подаден сигналът, това лице ще знае, че ще бъде направено това, което е необходимо, за да бъде съответното нарушение проследено, да се работи по него и да има краен резултат“ – отбеляза г-жа Георгиева, директор на дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ към Комисията за защита на личните данни.

От името на Националното бюро за правна помощ благодари на организаторите и домакините заместник-председателят Лилия Георгиева. Тя подчерта, че „важността на темата, а именно приложимостта на този нов и важен за правната ни уредба закон е именно знакът от страна на държавата и ангажиментът чрез своя държавен орган да гарантира и предостави достъп до правосъдие“.

В обучението се разгледаха предизвикателствата пред местните власти по прилагане на Закона за защитата на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Представителят на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) представи особеностите на канала за вътрешно подаване на сигнали и на канала за външно подаване на сигнали за нарушения на местно ниво, модела на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на местно ниво, както и предизвикателствата в защита на правата на сигнализиращите лица.

IMG_3184 copy

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн