Информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията

Разписание - градски транспорт >>>>
*
OIC - Stara Zagora 220ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Видин, Велико Търново, Русе, Варна, Стара Загора и Бургас.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

Враца26 март 2024 г., (вторник), в залата на Областна администрация – Враца, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);
Видин – 27 март 2024 г., (сряда), в залата на Общински съвет – Видин, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.);
Велико Търново – 08 април 2024 г., (понеделник), в залата на Община Велико Търново от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);
Русе – 09 април 2024 г., (вторник), в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна администрация – Русе, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.);
Варна – 10 април 2024 г., (сряда), в зала…………., от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.);
Стара Загора -16 април 2024 г., (вторник), в залата на Общински съвет – Стара Загора, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 – 11.00 ч.);
Бургас – 17 април 2024 г., (сряда), в зала…………, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 – 10.00 ч.).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедурата е насочена къммикро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.

Линк за регистрация за участие в Информационните дни по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSees2GEIqpnJcxeFpZV26E40djIbc9WU03K_4wCvGD2DN_3sA/viewform

spodelime


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн