Набират се проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Разписание - градски транспорт >>>>
*
Dostapna zhilishtna sredaВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> От началото на февруари Министерството на труда и социалната политика (МТСП)  набира проектни предложения за кандидатстване по „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност” за тази година.

Допустими кандидати са собственици, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива лица. Могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни сгради и блокове, стига в тях да има хора с трайни увреждания, които се придвижват на инвалидни колички.

Програмата цели изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност.

Тя се състои от два компонента:

* Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” предлага финансиране до 100 000 лв. с ДДС за  изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания.

* Компонент 2 „Лична мобилност” предоставя до 8000 лв. с ДДС безвъзмездна помощ за приспособяване и преустройство на лек автомобил (МПС) за хора с трайни увреждания и монтирането на помощни съоръжения за достъпност на инвалидни колички.

Програмата включва като допустима дейност закупуването на моторно превозно средство, приспособено за шофиране с трайни увреждания, както и средства за преминаване на шофьорски курс.

Срокът за подаване на проекти по Компонент 1 е от 01.02.2024г. до 15.05.2024г., а по Компонент 2 – от 01.02.2024г. до 01.04.2024г.

Очаква се от всички одобрени кандидати да завършат и отчетат проектите си до края на годината.

Повече информация за Програмата, детайли за условията, както и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на МТСП – https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

Информация за процедурата може да получите и от отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Община Стара Загора.

Кампанията по набиране на проектни предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания се реализира за пета поредна година.
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн