В Стара Загора приключи работата по пет мащабни ВИК проекта

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

pic1-1pic2На 18.12.2023 г., понеделник, от 12.00 ч. в Стара Загора се състоя ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието присъстваха зам.-областният управител Методи Марков, управителят на „ВиК – Стара Загора“ инж. Радостин Миланов, инж. Йордан Дамянов – представител на ДЗЗД „ВиК Стара Загора“, представители на медиите, заинтересовани страни, гости.

“Започнах този проект в сложна политическа и икономическа обстановка, с много предизвикателства, но стигнахме до успешен финал. Ползите тепърва ще видим, но днес приключва един мащабен проект, изискващ сериозен труд с много дейности, част от които не бяха включени в проекта. Заедно с това град Стара Загора вече има и един качествен подземен кадастър.” Това каза управителят на ВиК – Стара Загора при закриване на строителния обект и благодари на всички за толерантното отношение, както и лично на кмета Живко Тодоров за активността и съвместната работа по завършване на работата по улиците на града.

Над 150 000 тона асфалт са положени само в града, а след проверките от КЕВР на работата на ВиК – Стара Загора има само две препоръки.

Пречиствателната станция, строена през 2005 г., сега е модернизирана, което ще намали инфилтрацията на вода и ще окаже влияние върху опазването на околната среда, допълни инж. Миланов.

Представител на фирмата изпълнител сподели за обективните трудности при работата по проекта и постави акцент на тези, които са свързани с откриването на археология, като разкрития архитектурен резерват Августа Траяна. Въпреки че това оказа влияние върху сроковете за изпълнение, успяхме да приключим успешно, каза инж. Дамянов.
Той отбеляза като огромна полза решените проблеми в работата на пречиствателната станция на града.

Инвестиционното намерение за агломерация Стара Загора включи реализирането на 5 обекта. Два от обектите касаят градската част, третият обект рехабилитира довеждащ водопровод, захранващ западните квартали на града, четвъртият обект третира външния довеждащ водопровод от ВС „Стара Загора – Дунавци“, а последният обект представлява надграждане и модернизация на ПСОВ Стара Загора.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа доведе до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна оказва благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

pic3
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн