ВиК – Стара Загора закри официално водния проект в града, излиза от него като водещо дружество в страната

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

780675456804587--7870606На територията на Пречистваталната станция в Стара Загора днес се състоя официална церемония по закриване на строителен обект по проект №.bg16m1op002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

Управителят на ВиК – Стар Загора инж. Радостин Миланов сподели в присъствието на зам.-областния управител Методи Марков и другите гости на церемонията равносметката след успешно завършения проект. Тя е, че старозагорското дружество излиза от него укрепнало, без забележки след две проверки от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и като водещо дружество сред сродните му в България. Той благодари на старозагорци за търпението и на Община Стара Загора, която пое асфалтирането на някои от улиците в града.

80605606“Предизвикателствата бяха големи, попаднахме в една сложна политическа обстановка пред Местните избори – каза Радостин Миланов. – Наложени бяха финансови корекции на дружеството по проекта в сериозен размер, за които водим дела. И въпреки всичко строителството продължи така, както го бяхме планирали. И стигнахме до успешен финал. Ползите от проекта тепърва ще бъдат изяснени. Но дори и днес много неща вече са факт. Нашата професия в момента, в който изкопите бъдат заровени, престава да е толкова атрактивна и хората остават с впечатление, че това е един лесен процес. Виждат само асфалтовата настилка и капаците на шахтите, и не си дават сметка колко големи усилия и какъв сериозен труд е положен от колегите и от всички нас. Дружеството изпълни много мероприятия по дейности, които не бяха включени в проекта. Тези мероприятия бяха задължителни.

Освен всичко друго една от ползите е, че в крайна сметка в Стара Загора вече имаме един доста качествен подземен кадастър, който ще даде възможност в следващите години, след геодезически заснемания, да имаме представа за всяка една комуникация – водопроводи и канализация, кабелно стопанство, газово стопанство и т.н.

Знам, че през този период се наложи всички жители на Стара Загора, включително и аз, да изтърпим редица неудобства. Благодаря на всички за търпението, за толерантното отношение. Благодаря и на ръководството на Общината, на кмета Живко Тодров за това, че проявиха търпимост и желание за съвместни действия по много от улиците в града. Толкова много улици и в такъв мащаб никога на територията на Стара Загора не са били асфалтирани. Над 150 хилди тона асфалт има положени само в града, което е прецедент в историята.

От целия воден цикъл дружеството излиза по-силно, независимо от корекциите. На последното заседание на Съюза на ВиК-операторите се оказа, че най-доброто дружество в България е нашето, старозагорското. Казвам го с гордост – това е заслуга на целия екип. Хората работиха много сериозно. Най-високата средна работна заплата е в дружеството в Стара Загора – с 60 лева по-висока от ВиК Варна, което е два пъти по-голямо дружество от нас.

След две проверки от КЕВР имаме само две препоръки – не забележки, а препоръки – и те са свързани чисто софтуерно с уеднаквяване на нашето взаимодействие.

Пречиствателната станция е модернизирана, което не е правено от 2005 година насам. Много от нещата, които инж. Друмев извърши на територията, тепърва ще носят ползи. Намалена е инфилтрацията [на дъждовна вода], която вървеше към станцията. Така че се надявам в следващите месеци, след един прецизен технико-икономически анализ, да бъдем в състояние да обявим реалните ползи в проценти и това, което ни предстои да извършваме тепърва.

Благодаря още веднъж на всички, които участваха. Благодаря на старозагорци за търпението. Уверявам ви, че всички условия, които са заложени в договорите за гаранционно и извънгаранционно обслужване, ще бъдат спазени.”

Инж. Йордан Дамянов, представител на дружеството-изпълнител, благодари на ръководството на ВиК – Стара Загора за сътрудничеството през целия процес. “Имахме ред трудности и спирания, свързани с архитектурния резерват “Августа Траяна”, но въпреки това успяхме да се справим в срок – каза той. – Благодаря и на техническата помощ за своевременните реакции, и разбира се, и компромиси от тяхна страна. Надзорът също ни оказа много голямо съдействие. Инвестицията в пречиствателната станция значително подобри нейната работа. Проблемът с утайката от пречиствателните станции е основен за всички ВиК-оператори в страната, но с инвестицията се реши.”

* * *
20231218_121205246946395Инвестиционното намерение за агломерация Стара Загора включи реализирането на 5 обекта. Два от обектите касаят градската част, третият обект рехабилитира довеждащ водопровод, захранващ западните квартали на града, четвъртият обект третира външния довеждащ водопровод от ВС „Стара Загора – Дунавци“, а последният обект представлява надграждане и модернизация на ПСОВ Стара Загора.

Първите два реконструирани обекта са водопроводната и канализационна мрежа на град Стара Загора – южна и северна част.

В Стара Загора беше осъществена подмяна на 41 километра водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което се обособиха допълнително 14 DMA зони. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Първите 5 ДМА зони са разположени в кв. “Три чучура-юг” и “Три чучура-център”, кв. “Казански” и кв. “Казански-запад”, а останалите 9 обхващат централна градска част, където водопроводната мрежа беше най-амортизирана.

Реконструирана е 16 км от канализационната мрежа на града. Изградени са и два дъждовни колектора, чиято цел е разтоварване на канализацията и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната водопроводна мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Третият обект представлява реконструкция на разпределителен водопровод от водоем V=11000м3 до облекчителна шахта №9, водоснабдителна система „Стара Загора“, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 4166 м. Този водопровод захранва кварталите “Трите чучура” и “Железник”.

Четвъртият обект е реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоснабдителна система „Дунавци – Стара Загора“ от събирателната шахта до пътя гр. Казанлък – яз. Копринка, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 7338 м. Този водопровод е един от основните водоизточници за Стара Загора, освен това захранва гравитачно и всички населени места по трасето си.

Последният обект представлява изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора. Така ще подобри дейността по пречистването на водите и опазването на околната среда, което е главна цел на проекта.

Стойността на строителството за петте обекта е 60 590 390 лв. То е извършено в срок и без забележки.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн