В община Казанлък завършиха строителните дейности по най-мащабния ВиК проект

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

pic2pic3На 12.12.2023 г. от 12.00 часа на Централна помпена станция Казанлък (срещу Института по розата и етеричномаслените култури) беше закрит СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието присъстваха зам.-кметът на община Казанлък инж. Коева, управителят на „ВиК – Стара Загора“ инж. Радостин Миланов, инж. Мирослав Вълчев – представляващ обединението „ВиК КАЗАНЛЪК 2020“ ДЗЗД, представители на медиите и заинтересовани страни.

Инвестиционното намерение за агломерация Казанлък включи реализирането на два обекта. Първият обект касае градската част, а вторият – реконструкцията на довеждащия водопровод от водоизточник „Сахране“.

Инж. Радостин Миланов уведоми присъстващите, че подобен мащабен проект не е изпълняван на територията на община Казанлък. Той увери, че в следващите няколко месеца ще бъде направен анализ на резултатите и ползите от него. Oцени проекта като професионално изпълнен.

Дали този проект ще повлияе на цената на водата, предстои да се обсъжда, тъй като тя се определя от КЕВР, поясни инж. Миланов. Общественото обсъждане тече в момента, предстоят срещи в Стара Загора и Казанлък, както и такива във ВиК асоциацията, а предложението на КЕВР е за около 8.5% повишение. Предвид всички трудности, Миланов прогнозира, че чак през пролетта ще може да се обсъжда нова цена на водата и реалните ползи от проекта.

Според зам.-кмета на община Казанлък инж. Коева ползите са очевидни, мащабът на инвестицията е огромен и въпреки всички затруднения целите са изпълнени.

Представител на фирмата изпълнител коментира трудностите, но и изказа удовлетвореността си от професионализма, с който екипът му е реализирал проекта заедно с ВиК ЕООД – Стара Загора и община Казанлък.

С реализацията на проекта се постигнаха няколко цели: извърши се реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на ДМА зоните, като се осигури преустановяване на авариите; монтирани са водомери с логери, чрез които ще се измерват подадени и консумирани водни количества и налягане, поставени са пожарни хидранти на определени места, съгласно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; ограничи се инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадни води.

Инвестиционното намерение на община Казанлък е финализирано и обектите на стойност над 27 млн. лв. са въведени в експлоатация.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн