В Стара Загора приключи работата по пет мащабни ВиК проекта

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Prechistvatelna stancia - MuzeiНа 18.12.2023 г., понеделник, от 12.00 ч. на пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора ще се състои ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието ще присъстват кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, управителят на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов, инж. Йордан Дамянов – представител на ДЗЗД „ВиК Стара Загора“, представители на медиите, заинтересовани страни и гости.

Инвестиционното намерение за агломерация Стара Загора включи реализирането на 5 обекта. Два от обектите касаят градската част, третият обект рехабилитира довеждащ водопровод, захранващ западните квартали на града, четвъртият обект третира външния довеждащ водопровод от ВС „Стара Загора – Дунавци“, а последният обект представлява надграждане и модернизация на ПСОВ Стара Загора.

Първите два реконструирани обекта са водопроводната и канализационна мрежа на град Стара Загора – южна и северна част.

В Стара Загора беше осъществена подмяна на 41 километра водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което се обособиха допълнително 14 DMA зони. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Първите 5 ДМА зони са разположени в кв. “Три чучура-юг” и “Три чучура-център”, кв. “Казански” и кв. “Казански-запад”, а останалите 9 обхващат централна градска част, където водопроводната мрежа беше най-амортизирана.

Реконструирана е 16 км от канализационната мрежа на града. Изградени са и два дъждовни колектора, чиято цел е разтоварване на канализацията и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната водопроводна мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Третият обект представлява реконструкция на разпределителен водопровод от водоем V=11000м3 до облекчителна шахта №9, водоснабдителна система „Стара Загора“, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 4166 м. Този водопровод захранва кварталите “Трите чучура” и “Железник”.

Четвъртият обект е реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоснабдителна система „Дунавци – Стара Загора“ от събирателната шахта до пътя гр. Казанлък – яз. Копринка, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 7338 м. Този водопровод е един от основните водоизточници за Стара Загора, освен това захранва гравитачно и всички населени места по трасето си.

Последният обект представлява изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора. Така ще подобри дейността по пречистването на водите и опазването на околната среда, което е главна цел на проекта.

Стойността на строителството за петте обекта е 60 590 390 лв. То е извършено в срок и без забележки.

ПРОГРАМА 

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ

№.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора

гр. Стара Загора
18.12.2023 г., 12.00 ч.

 

12.00 – 12.05 – Откриване на церемонията;

12.05 – 12.10 – Кратко представяне на проекта;

12.10 – 12.15 – Приветствие от управителя на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов;

12.15 – 12.20 – Приветствие от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров;

12.20 – 12.25 – Приветствие от инж. Йордан Дамянов, представител на ДЗЗД „ВиК Стара Загора“;

12.25 – 12.30 – Церемония по символично рязане на лента;

12.30 – 12.35 – Неофициална част.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн