Община Стара Загора с пилотен иновативен проект за преодоляване на ефекта „Градски топлинен остров“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Снимка: Гугъл карти

Снимка: Гугъл карти

На 4 декември (понеделник) от 11:00 часа в междублоковото пространство в кв. „Железник“ на жилищните сгради с административни адреси ул. „Загорка“ № 31, ул. „Загорка“ № 33, ул. „Старозагорско въстание“ № 26 и ул. „Старозагорско въстание“ № 28 ще бъде направена символична първа копка за реализиране на проект „Зелени решения за междублоково пространство в кв. „Железник“ за преодоляване на „Градския топлинен остров“.

Община Стара Загора ще изпълни иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в градското развитие. Целта е преодоляване на ефекта на „Градския топлинен остров“ и превръщане на междублоковото пространство в привлекателно екологично ориентирано зелено място за отмора, спорт и детски игри.

Пилотният проект на Община Стара Загора се изпълнява в рамките на Предефиниран проект № 3 “Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България” и се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021) чрез Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по Приоритетна ос „Климат“.
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн