Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2023 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПрез третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 137.9 хил., от които 73.7 хил. са мъже и 64.2 хил. са жени, съобщиха от Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел “Статистически изследвания” – Стара Загора. Коефициентът на заетост в областта е 55.8% (при 53.9% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 62.9%, а при жените – 49.4%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (187.5 хил.) и преди област Благоевград (133.6 хил.), а по коефициент на заетост – на четвърто място, след област Бургас (58.5%) и преди област Пловдив (54.9%).

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15-64 навършени години в област Стара Загора е 133.6 хил., от които 70.6 хил. са мъже и 63.0 хил. – жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 75.9%, съответно 79.0% за мъжете и 72.8% за жените.

По брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (180.6 хил.) и преди област Благоевград (129.7 хил.), по коефициент на заетост също е на пето място, след област Бургас (76.3%) и преди област Русе (73.9%).

Архивни данни от предишни публикации по темата в stzagora.net, получени НСИ:

2017 г.:
През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 146.9 хил., от които 82.2 хил. са мъже и 64.8 хил. са жени, съобщиха от Националния статистически институт, Териториално статистическо бюро – Югоизток. Коефициентът на заетост в областта е 54.0% (при 52.3% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 6.4 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 63.3%, а при жените – 45.6%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15-64 навършени години заетите лица са 144.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.4% (78.9% за мъжете и 63.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 8.3 процентни пункта.

2013 г.:
През 2013 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15-64 навършени години са 139.1 хил., или 64.9% от населението на същата възраст и в сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) намалява с 2.7 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 125.7 хил., или 44.8% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 124.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 58.0%, съответно 62.6% за мъжете и 53.4% за жените.

2012 г.:
През 2012 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15-64 навършени години са 146.7 хил., или 67.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2011 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) нараства с 1.0 процентен пункт, съобщават от Регионалния офис на Националния статистически институт в Стара Загора.

Общият брой на заетите лица достига 137.2 хил., или 48.5% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 136.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.8%, съответно 64.8% за мъжете и 60.7% за жените.
#

бутони за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн