Официално закриване на строителството по ВиК проекта в Раднево – програма

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

__ViK_sqПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ
№.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация”
EООД – Стара Загора

гр. Раднево
29.11.2023 г., 12.00 ч.

12.00 – 12.05 – Откриване на церемонията;
12.05 – 12.10 – Кратко представяне на проекта;
12.10 – 12.15 – Приветствие от управителя на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов;
12.15 – 12.20 – Приветствие от кмета на община Раднево инж. Георги Петров;
12.20 – 12.25 – Приветствие от инж. Йордан Дамянов, управител на “ДК Инфра
Инвест” ЕООД;
12.25 – 12.30 – Церемония по символично рязане на лента;
12.30 – 12.35 – Неофициална част.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн