Послания за мир написаха в Стара Загора деца и възрастни от седем страни във връзка с Международния ден на толерантността

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

DSC01625DSC01633Послания за мир написаха над 50 деца и възрастни от седем страни – България, Сирия, Украйна, Палестина, Тунис, Англия, Америка вчера на специално табло в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Стара Загора по повод честването на Международния ден на толерантността.

Фондация „Мисия Криле” работи вече втора година по международен проект, чиято цел е насърчаване на участието на бежанци и мигранти в Стара Загора в разработването и прилагането на политиките за интеграция, по-конкретно в ключовите области на образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването.

За събитието сирийският готвач Абдулсалим Ахмед приготви традиционни арабски ястия, които гостите опитаха. Той заедно със съпругата и трите си деца живеят от близо 8 години в близост до Стара Загора. Украински активисти донесаха домашно приготвени храни от своя роден край, пяха любими свои песни от Украйна. Палестински лекар сподели за болката си за случващото се в Газа и призова за мир по света. Инженер от Тунис пътува и специално присъства на събитието, показвайки традиционен танц. Англичанин със своята приятелка се включиха в извилите се български и кюрдски хора.

Нека да градим заедно мостове, за да сближаваме хората и те да стават приятели!

***

DSC01767DSC01817Събитието се осъществява по международния проект “MigrantVoicesHeard”, по който Фондация „Мисия Криле” работи през последните две години, с чудесното партньорство на Община Стара Загора.

Повече за проект Migrant Voices Heard:

Европейският проект MigrantVoicesHeard обединява организации от различни географски региони на ЕС, които са идентифицирали общи проблеми, свързани с недостатъчното включване на мигрантите в процесите по вземане на решения на местно ниво. Партньорите в проекта осъзнават липса на насърчаване на участието на бежанци и мигранти в разработването и прилагането на политиките за интеграция, по-конкретно в ключовите области на образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването.

Проектът има за цел да:

• да подкрепи създаването и укрепването на съвети за мигранти на местно и регионално ниво в шест държави от ЕС, в тясно сътрудничество с публичните им администрации.

• да насърчи обмена на опит между местните и регионалните публични власти относно участието на мигрантите в изготвянето и прилагането на политиките за интеграция

• да повиши капацитета на местните и регионалните власти за ефективно консултиране на мигрантите относно политики, които пряко ги засягат.

Признавайки съветите на мигрантите като посланици на промяната, които изразяват нуждите на мигрантските общности, проектът MigrantVoicesHeard ще подкрепи създаването на пет нови съвета за мигранти в България, Румъния, Унгария, Гърция и Франция, както и активирането на един съвет на мигрантите в Италия, които редовно ще се консултира с повече от 5000 мигранти, живеещи на тези места, относно политиките, които ги засягат. Развитието на тези съвети ще се основава на установените добри практики и по-специално на модела, приложен в град Грац в Австрия, който има активен консултативен съвет за мигрантите, представляващ около 36 000 мигранти от страни извън ЕС.

Проектът се финансира с подкрепата на Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на Европейския съюз и се осъществява в Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия и Румъния, от следните организации: ФРГИ (BG), Suedwind (AU), Мисия Криле (BG), ASSFAM (FR), KMOP – Център за социални действия и иновации (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) и PATRIR (RO). В инициативата се включат местни и регионални власти – Община Стара Загора в България, Община Неаполис – Сикеон в Гърция и Регионалното правителство на Кампания в Италия.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн