Над 810 кг опасни отпадъци са предадени от домакинствата по време на кампанията в Стара Загора за 2023 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

1699880838522За шеста поредна година гражданите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на проведената есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

На 9 и 10 ноември 2023 г. в мобилния събирателен пункт, разположен последователно в парк „Зелен клин“ и парк „Артилерийски“, бяха предадени над 270 кг опасни битови отпадъци – остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност и лекарства с изтекъл срок на годност. За поредна година лекарствата с изтекъл срок на годност бяха сред опасните отпадъците, които най-често гражданите предаваха за обезвреждане.

Общото количество на предадените опасни отпадъци от домакинствата за двете кампании – пролетна и есенна, за 2023 г. надминава 810 кг.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и занапред. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно (пролет и есен) с продължителност най-малко от два дни през всеки период.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на с. Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери при условия, гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

1699880838548
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн