На 1115 адреса в община Стара Загора са регистрирани над 6-ма избиратели

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

На ул. "Д-р Т. Стоянович" 92 са адресно регистрирани 36-ма избиратели. Снимка: Гугъл карти

На ул. “Д-р Т. Стоянович” 92 са адресно регистрирани 36-ма избиратели. Снимка: Гугъл карти

В публикуваните днес от Министерството на регионалното развитие и благоустройството данни за наличието на адреси в страната с регистрирани във всеки от тях по над шестима избиратели се откроява и проблемът в община Стара Загора.

Цифрите са доста интересни: “пренаселени” са общо 1115 адреса в общинския център и в няколко от селата в общината. На тези 1115 места адресно регистрирани са общо 11 512 души, или средно по над 10 човека на адрес.

Така например в Стара Загора на “Зайчова поляна” №1 са записани 254-ма души. На ул. “Хан Аспарух” №47 живеят според адресната им регистрация 115 избиратели. На ул. “Планинец” №1 са записани 48 души. На ул. “Бузлуджа” №45 и на “Вихрен” №55 са се подслонили по 31 гласоподаватели. На ул. “Д-р Т. Стоянович” №92 записаните са 36-ма. И т.н., и т.н.

Общо 141 131 души имат право на вот в община Стара Загора на предстоящите на 29 октомври местни избори, сочи справката на Дирекция „Гражданско състояние“.

В други общини на Старозагорска област има още по-фрапиращи случаи. Особено драстичен е броят на избирателите, записани на един адрес в Николаево – цели 773 души. В Гурково адресът “Лозенец-юг” №1 е дом на 128 пълнолетни българи с право на глас.

Следва пълният текст на съобщението на МРРБ:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков информира министър-председателя акад. Николай Денков с доклад за извършена от Главна дирекция ГРАО в МРРБ справка за адреси с регистрирани над 6 лица – избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Данните са извлечени от масивите, генерирани за отпечатване на избирателните списъци, и включват лица с постоянен и настоящ адрес.

Видно от справката, на територията на страната има 72 619 адреса, на които са регистрирани 6 и повече пълнолетни лица, които са включени в избирателните списъци, както и 1697 адреса, на които са регистрирани 20 и повече пълнолетни лица.

От данните става ясно, че през годините местните власти са допуснали регистрациите. Така например къща във Видин побира 25 пълнолетни граждани, в гр. Русе – 59, във Варна – 84. Друга къща в Разлог пък е дом на 142 пълнолетни лица. На ул. „Тунджа“ №2 в гр. Горна Оряховища живеят 138 избиратели, въпреки, че на посочения адрес няма сграда, а поле. Къща в Монтана пък приютява 172 български граждани, друга в гр. Стамболийски – 652. На тясно живеят и в къща в Пловдив, в която са регистрирани 194 избиратели. В апартамент на ет. 2 в блок в кв. Сухата река в София пък се ширят 83 пълнолетни съграждани, а в друг в ж. к. Люлин на ет. 5 живеят 99 избиратели.

В двете махали на с. Плетена (Сатовча) са регистрирани съответно 727 и 796 лица, а в тази на с. Долно Осеново (Симитли) – 812 избиратели.

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 10 от Закона за гражданската регистрация, броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, а когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

По смисъла на Закона за гражданската регистрация, министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия по извършване на проверка по обстоятелствата за съответното вписване. Такава проверка може да инициират кметовете на общини по писмен сигнал, както и областните управители.

Предвид малкото оставащо време до изборите и с оглед на извършване на навременни действия, министър Цеков изпрати изготвения от ГРАО доклад заедно с приложенията в него на министър-председателя.

Припомняме, че регионалният министър сезира във вторник премиера акад. Денков и за необичайно голям брой регистрации в малки населени места преди местния вот – в общо 343 населени места, предимно села, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес.

Още тогава министър-председателят e възложил с писмо на областните управители да задвижат необходимите процедури, за да се извършат проверките.

Бел. ред.: Като допълнение към съобщението на МРРБ е предоставен и прикачен файл, съдържащ пълния списък с адреси с регистрирани над 6 лица – избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн