Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Стара Загора през периода 2020-2022 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

5265657524Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Стара Загора, изчислена за периода 2020-2022 г., е 72.4 години, като спрямо предходния период (2019-2021 г.) намалява с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.5 години по-висока от средната за страната – 71.9 години (фиг. 1).

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Стара Загора е 68.8 години, докато при жените е по-висока – 76.1 години. При мъжете равнището на показателя за област Стара Загора е по-високо с 0.5 години от средното за страната, докато при жените – с 0.3 години.

В периода между 2014 и 2022 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Стара Загора е намаляла с 1.9 години. При мъжете тя се е намалила с 2.0 години, а при жените – с 1.7 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2018-2020 и 2020-2022 – 7.3 години, а най-малка през периода 2015-2017 – 6.9 години в полза на жените.

Информацията е от :

Гергана Митева,
Главен експерт в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“
Териториално статистическо бюро – Югоизток
#

spodelime.com


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн