Хотелите в област Стара Загора – със сериозен ръст в приходите

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МАРТ 2023 ГОДИНА

543534653През март 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2517, а на леглата – 5071. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 3.1%, докато броят на леглата в тях нараства с 4.1%, съобщиха от отдел  “Статистически изследвания – Стара Загора” на Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2023 г. в област Стара Загора, е 48 685, или с 49.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 23 883 или 49.1% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през март 2023 г. са 20 678, или с 60.4% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 94.1% са български граждани, като по-голямата част от тях (53.7%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1226, като 58.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 31.5%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (45.8%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 9.3 процентни пункта. Приходите от нощувки през март 2023 г. в област Стара Загора достигат 3506.7 хил. лв., като 3245.0 хил. лв. са от български граждани, а 261.7 хил. лв. – от чужди граждани (фиг.1).
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн