Фондът на фондовете осигурява от 15 хил. евро. до над 3.5 млн. евро дялово финансиране за стартиращите фирми

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Константина Войнова

Константина Войнова

Фондът на фондовете има пет фонда за рисково финансиране, които разполагат с пари за подкрепа на бизнеса още за тази година, стана ясно от поредния епизод на Подкаста за иновации и растеж на Министерството на иновациите и растежа

„От 15 000 евро до над 3.5 млн. евро дялово финансиране могат да получат българските микро-, малки и средни компании за подпомагане на развитието си“. Това каза експертът във Фонда на фондовете (ФнФ) Константина Войнова в Подкаста за иновации и растеж на Министерство на иновациите и растежа. Средствата се отпускат от фондовете за дялово и квази-дялово инвестиране срещу участие в капитала на дружеството.

„Размерът на подкрепата зависи от етапа, в който предприятията се намират. Новосъздадените компании, например, могат да получат от 15 000 до 50 000 евро за акселерация, т.е. да се развият бързо. За компаниите в ранен етап е предвиден до 1 млн. евро, а за тези в етап на растеж – над 3.5 млн. евро. Общият бюджет на дяловото финансиране, което е част от пакета финансови инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, е близо 245 млн. евро, посочи още Войнова.

Според нея то е по-подходящо за дружества, които разработват иновативни продукти и услуги и имат нужда да инвестират по-голям ресурс в тях. „Приходите от такива инвестиции идват по-късно, но банките, например, не могат да чакат и искат връщане на кредитите на редовни вноски. Дяловите инструменти позволяват на предприемачите да получат пари за разработване на иновацията чрез предоставяне на фонд-мениджъра на сравнително малък процент от собствеността“, обясни експертът на ФнФ. Тя подчерта, че добавената стойност идва от огромната стратегическа подкрепа от фонд- мениджърите от системата на Фонда на фондовете – с контакти, менторство, пазари, обучения и др. „Дори когато са предоставили дял от собствеността, предприемачите продължават да взимат решенията сами. Фон-мениджърите ги насочват, съветват и подпомагат успешния завършек на проекта в посока растеж“, допълни Войнова и подчерта, че фонд-мениджърите не се намесват в работата или управлението на фирмите.

Инвестиционните фондове за рисков капитал, създадени от ФнФ, са пет, като те ще предоставят финаниране до края на 2023 г. „Иновейшън Кепитъл“ и „Витоша Венчър Партнърс“ управляват акселераторските програми за предприемачи. „Ню Вижън 3“ и „Морнингсайд Хил“ предоставят подкрепа на компаниите, които вече са разработили продукт или услуга и имат нужда да продължат да се развиват. За фирмите в етап растеж най-подходящи са мецанин или хибридната форма на финансиране чрез „Силвърлайн Партнърс“.

През последните две години ФнФ е подкрепил над 215 компании с рисково финансиране на стойност близо 200 млн. лв. То бе осигурено по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За настоящия оперативен период евросредствата вече ще се предоставят под формата на комбинация от безвъзмездно финансиране, но и финансови инструменти за дългово и дялово финансиране.
#jtdv
gerb

социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн